Anunț public !!

Administrator

Consiliul Local al Municipiului Galați, prin Primăria Municipiului Galați – Comisia de licitație numită prin Dispoziția Primarului nr. 2615/26.07.2021, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează Licitație publică, cu strigare, pentru valorificarea deșeurilor metalice provenite din vehicule abandonate sau fără stăpân (vehicule scoase din uz) aparținând municipiului Galați.

 

1.            Denumirea și adresa instituției publice organizatoare a licitației:

Primăria Municipiului Galați, str. Domnească nr. 54, Comisie licitație numită prin dispoziția primarului nr. 2615/26.07.2021, telefon: 0236/307.720, cod fiscal: 3814810

2.            Locul unde pot fi văzute bunurile: Galați – Parcarea de Tiruri din str. Macului

Bunurile pot fi văzute până la data organizării licitației publice deschise, cu strigare, între orele 8.00 – 12.00, de luni până vineri.

3.            Adresa, data și ora ținerii ședinței de licitație, pentru vânzarea bunurilor:

Ședința de licitație publică, deschisă, cu strigare, va avea loc în data de 01.11.2022 ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească nr. 54.

4.            Informații suplimentare despre bunurile care fac obiectul vânzării:

  • Tel: 0236/307.720 – Rusu Anca Cristina – anca.rusu@primariagalati.ro;
  • Caietul de sarcini va fi pus gratuit la dispoziția solicitanților, prin transmitere pe adresele lor electronice.

5.            Documente necesare pentru înscrierea la licitație:

  • Dovada achitării garanției de participare la licitație, în contul RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la Trezoreria Municipiului Galați, cod fiscal 3814810;
  • Copie Certificat de Înmatriculare la Registrul Comerțului și codul fiscal, pentru persoanele juridice române, din care să rezulte vechimea societății comerciale participante, de minim 5 ani;
  • Certificat de atestare fiscală, emis de Administrația Finanțelor  Publice, din care să rezulte faptul că participantul nu are datorii la bugetul de stat;
  • Certificat de atestare fiscală, emis de Direcția de Taxe și Impozite Locale, prin care să se ateste faptul că participantul nu are datorii la bugetul local;
  • Certificat Constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
  • Autorizație de mediu – care prevede colectarea, dezmembrarea și tratarea mașinilor uzate, valabilă la data licitației;
  • Autorizație tehnică R.A.R.;
  • Copie act de identitate administrator sau împuternicire și copie a actului de identitate pentru persoana care va reprezenta ofertantul.

 

Documentele de participare la licitație se acceptă de organizatorul licitației doar dacă sunt depuse/transmise (prin curier/poștă) în plic sigilat, până la data de 01.11.2022, ora 10.00, la Registratura Generală a Municipiului Galați str. Domneasca nr. 54.