Anunț public !!

ADMINISTRATOR

Privind parcurgerea procedurii de informare și consultare a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) generat de obiectivul “Hală depozitare - dezvoltare zonă industrială, zonă mixtă și funcțiuni conexe” - amplasament jud. Galati, mun. Galati, T 82, P 498/1, lot 4 (NC 104748), beneficiari Mantu Spiru și Mantu Mariana – etapa elaborării propunerilor.

 

Publicul este invitat să transmită observaţii asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Municipiului Galați, Biroul de Planificare Urbană în perioada 07.11.2022 – 20.11.2022.

 

Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat în scris persoanelor afectate de propunerile PUZ, care au făcut observații, în termen de 15 zile de la primirea acestora.

 

Primăria Municipiului Galați, Biroul de Planificare Urbană, telefon 0236 307 708, e-mail planificareurbana@primariagalati.ro