Anunt public !!

Administrator

Primăria Municipiului Galati, la inițiativa beneficiarului S.C. Roshman Internațional S.R.L. prin Manea Florentin, anunța publicul interesat asupra depunerii documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) generat de obiectivul “Schimbare de destinație și a reglementărilor aprobate prin alte documentații – P.U.G. / P.U.Z” - amplasament jud. Galati, Mun. Galati, str. George Coșbuc, beneficiar S.C. Roshman Internațional S.R.L. prin Manea Florentin – etapa elaborării propunerilor.

Obiectivele documentației de urbanism de tip PUZ sunt: „Schimbare de destinație și a reglementărilor aprobate prin alte documentații – P.U.G. / P.U.Z.”

Zona propusă pentru studiere este delimitată de următoarele proprietăți:

  • la NORD : proprietate privată cu următoarele numere cadastrale 104464;
  • la VEST : proprietăți private cu următoarele numere cadastral 111286, 108488;
  • la SUD: proprietăți private, cu următoarele numere cadastrale 131051, 112293;
  • la EST : proprietăți private, cu următoarele nr. cadastrale: 112293, 107296, 129285, 129582.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI în perioada 22.11.2022 – 04.12.2022,

Informațiile privind intenția de elaborare P.U.Z., pot fi consultate la sediul Primăriei municipului Galați – Instuituția Arhitect Șef – Biroul Planificare Urbana, etaj 1, camera 103, telefon 0236-307-708, e-mail: planificareurbana@primariagalati.ro, respectiv la registratura Primăriei muncipiului Galați din str. Domnească, nr. 54.