Anunț public !!

Administrator

Primăria Galaţi prin Biroul Asociații de Proprietari anunţă preluarea de cereri în vederea atestării persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0236-307-789.

Dosarul va cuprinde:

  1. curriculum vitae;
  2. copii după actele de identitate, respectiv: cartea de identitate, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie (unde este cazul);
  3. copii după actele de studii şi cerificatul de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii;
  4. certificat de cazier judiciar (emis de Inspectoratul General al Politiei Române);
  5. certificat de cazier fiscal (emis de ANAF)
  6. adeverintă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte ca este clinic sanatos din punct de vedere medical şi psihologic pentru a îndeplini funcţia de administrator de condominii;
  7. adeverinţă de la comitetul executiv al asociatiei de proprietari cu privire la îndeplinirea garanţiilor morale, materiale şi profesionale - pentru admnistratorii care profesează;
  8. certificat de atestare fiscală - Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local; (emis de Primaria municipiului Galati - Direcția de taxe si impozite locale).

** în cazul în care nu aţi promovat examenul, se reactualizează dosarul iar o nouă participare este posibilă în baza unei noi cereri de înscriere.

*** în cazul în care nu desfăşuraţi activitatea de administrator, se va specifica acest lucru pe verso-ul cererii.

La depunerea dosarului, candidaţii se vor prezenta şi cu originalele actelor care sunt anexate la dosar în copie, în scopul confruntării şi certificării lor cu mentiunea "conform cu originalul".