Anunț public !!

Administrator

Operatorii de transport care deţin autorizaţii de transport și autorizații taxi cu termen de plată în luna ianuarie 2023 sunt atenţionaţi să se prezinte pentru viza acestora până la data înscrisă în autorizaţie. Astfel vor fi evitate orice neplăceri provocate de retragerea acestor autorizaţii.