Anunț public !!

Administrator

Primăria municipiului Galați titular al proiectelor „Modernizare Bulevardul George Coșbuc – etapa I – lucrări de drum” și „Modernizare Bulevardul George Coșbuc – etapa I – lucrări rețele edilitare apă-canal”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către APM Galați și fără studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele „Modernizare Bulevardul George Coșbuc – etapa I – lucrări de drum” și „Modernizare Bulevardul George Coșbuc – etapa I – lucrări rețele edilitare apă-canal”, propuse a fi amplasate în Municipiul Galați, Bulevardul George Coșbuc, tronson 2, lot 1 și 2 (tronson între Strada Brăilei și Strada Henri Coandă), județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului APM Galați anpm.ro secțiunea Reglementări - Acordul de mediu - Proiect decizie etapă de încadrare și la sediul Primăriei municipiului Galați, Strada Domnească, Nr. 54.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, pe email office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236.471.009.