Anunț public !!

ADMINISTRATOR

Primăria Municipiului Galați anunță publicul interesat asupra deciziei finale A.P.M. Galați de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic de Detaliu - Creșa mare - zona blocurilor ANL, Micro 13B, cu amplasamentul în strada Feroviarilor nr. 20A.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

  • în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăzute in Anexa 1 a aceluiași act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu și asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat.
  • planul nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor natural protejate de interes comunitar.

Proiectul deciziei etapei de încadrare se află postat pe pagina A.P.M. Galați, la secțiunea: Reglementări → Avizul de mediu → Decizii etapă de încadrare.