Anunț public !!

Administrator

Primăria Municipiului Galați anunță intenția de a încheia un contract/parteneriat de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, în vederea acoperirii costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare.

 

Organizațiile cu care se va încheia colaborarea trebuie să respecte următoarele:

  • să prezinte dovada dreptului de desfășurare a activității pe raza municipiului Galați: licență de operare;
  • să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru toate tipurile de materiale de ambalaje;
  • să prezinte angajamentul cu privire la asumarea obligației de plată a cantităților de deșeuri de ambalaje totale colectate și raportate în cursul întregului an, în favoarea organizației, chiar dacă obiectivele au fost îndeplinite;
  • să accepte acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale, la tarifele aprobate de consiliul local Galați, de 802,75 lei/tonă fără TVA.

Vă rugăm ca până la data de 10.02.2023 ora 14:00 să ne trimiteți în scris intenția dumneavoastră de colaborare pe adresa de email: sesizari@primariagalati.ro sau pe adresa Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească nr. 54, cod 800008.

 

Menționăm că ne rezervăm dreptul ca răspunsurile primite după data de 10.02.2023 ora 14:30 să nu fie luate în considerare.