Anunț public !!

Administrator

Primăria municipiului Galați, titular al proiectului „Viabilizare teren Creșa Nr. 36”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Viabilizare teren Creșa Nr. 36”, propus a fi amplasat în Municipiul Galați, Strada Regiment 11 Siret nr. 33-A, Județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului APM Galați anpm.ro secțiunea Reglementări - Acordul de mediu - Proiect decizie etapă de încadrare și la sediul Primăriei municipiului Galați, Strada Domnească nr. 54.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, pe email office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236.471.009.