Anunț public !!

Administrator

Primăria Municipiului Galați, titular al proiectului ,,Sală de sport școlară, str. Strungarilor,nr.7A, Micro19, Municipiul Galați, Școala 29,județul Galați”,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Sală de sport școlară, str. Strungarilor, nr.7A, Micro19, Municipiul Galați, Școala 29, județul Galați”, propus a fi amplasat în municipiul Galați, str. Strungarilor, nr.7A, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului APM Galați anpm.ro secțiunea Reglementări - Acordul de mediu - Proiect decizie etapă de încadrare și la sediul Primăriei municipiului Galați, Strada Domnească nr. 54.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, pe email office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236.471.009.