Anunț public !!

Administrator

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 25.05.2023, ora 10:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale; Inițiator:  Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul Municipiului Galați;
  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 657/07.10.2022 privind aprobarea proiectului Soluții digitale pentru serviciile furnizate partajat de către Municipiul Galați, inclusiv retro-digitalizare arhiva”, Cod SMIS 154130 și asigurarea resurselor financiare necesare implementării acestuia; Inițiator: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul Municipiului Galați;
  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 1/13.01.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Înființarea de insule ecologice digitalizate în municipiul Galați”; Inițiator: Consilier local, Lucian Valeriu Andrei;
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Înființarea unui număr de 61 de insule ecologice digitalizate în Municipiul Galați”; Inițiator: Consilier local, Lucian Valeriu Andrei;
  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 141/22.03.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea performanței energetice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Spiridon” și a cheltuielilor legate de proiect; Inițiator: Consilier local, Lucian Valeriu Andrei;
  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 480 din 17.08.2022 privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare iluminat public Strada Basarabiei -Tronson 1, Calea Prutului, strada Gării, strada Traian Vuia, strada Tecuci, strada Nicolae Bălcescu, strada Gheorghe Asachi, strada Gheorghe Doja, strada Nae Leonard, strada Milcov, strada Aurel Vlaicu, strada Ana Ipătescu, strada Ionel Fernic, bulevardul Dunărea, strada Saturn, strada Prundului, strada Alba Iulia, Strada Grigore Ventura și strada Frunzei. Municipiul Galați”Inițiator: Consilier local, Lucian Valeriu Andrei;