Anunț public !!

Administrator

 

Anunţ public privind intenția de elaborare P.U.Z. –

"ANSAMBLU REZIDENȚIAL"  

Mun. Galaţi, Strada TUNELULUI, nr. 100

beneficiar S.C. ROST IMPEX S.R.L.,

prin CABINET INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ arh. Roxana Maria Gheorghiu

 

 

S.C ROST IMPEX S.R.L., prin reprezentant dna RUSU IBOLYA CECILIA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării intenţiei de elaborare P.U.Z. –  "ANSAMBLU REZIDENȚIAL" - Strada TUNELULUI, nr. 100 - Mun. Galaţi.

 

Terenul care a generat P.U.Z. este situat în Strada TUNELULUI, nr. 100 - Mun. Galaţi.

Obiectivele documentaţiei de urbanism PUZ sunt:

 • schimbarea de funcțiune și regimul de construire, prin reglementări P.U.Z., pe zona studiată, din zonă spații verzi-agrement în locuințe individuale, semicolective și exclusiviste, pe loturi mici cuprinse între 350,00 ÷ 400,00 m.p.;
 • introducerea în intravilan a terenului în suprafață de 2.080,00 m.p., amplasat în partea de Nord, care a rămas izolat;
 • propunerea unei lotizări adecvate, rezultată din analiza sitului;
 • stabilirea înălțimii maxime admise și coieficienților de urbanism (P.O.T. și C.U.T.);
 • retrageri și distanțe față de limitele parcelelor propuse;
 • restricții și, eventual, interdicții rezultate din analiza sitului pentru: calea ferată, LEA 110KV;
 • zona de protecție a lacului și a sitului Natura 2000 - ROSPA 0121- lacul Brateș.

 

Informaţiile privind intenţia de elaborare PUZ pot fi consultate:

 

 • la elaboratorul P.U.Z.: CABINET INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ arh. Roxana  Maria Gheorghiu, date de contact:
  • telefon: 0745058414
  • e-mail: urbanism2010rox@yahoo.com    

 

Observații sau semnalări pot fi transmise în perioada  29.05 – 12.06.2023: