Anunț public !!

Administrator

ANUNŢ PUBLIC

 

Privind parcurgerea procedurii de informare și consultare a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) generat de obiectivul „Spațiu depozitare (legume, fructe)” - amplasament jud. Galați, mun. Galați, str. Vezuviului, nr. 60, nr. cad. 128103, beneficiar S.C. LA VEVE CRISTIAN S.R.L. – etapa elaborării propunerilor.

 

Primăria municipiului Galați, la inițiativa S.C. LA VEVE CRISTIAN S.R.L., anunță publicul interesat asupra depunerii documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) generat de obiectivul „Spațiu depozitare (legume, fructe)” - amplasament jud. Galați, mun. Galați, str. Vezuviului, nr. 60, nr. cad. 128103, beneficiar S.C. LA VEVE CRISTIAN S.R.L. – etapa elaborării propunerilor.

 

Procedura de informare și consultare se desfășoară în perioada 14.07.2023 – 28.07.2023.

 

Obiectivele documentației de urbanism de tip P.U.Z. sunt:

 • Completarea utilizărilor funcționale;
 • Definirea indicatorilor urbanistici în limitele prevăzute de legislația în vigoare;
 • Organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane;
 • Elaborarea unui regulament specific zonei de căi de comunicație feroviară și amenajări aferente, unde sunt permise activități productive și depozitare, cu condiția obținerii avizului C.F.R.

 

Documentele aferente propunerilor P.U.Z. pot fi consultate:

 1. la sediul PMG: Instituția Arhitect Șef – Biroul Planificare Urbană, date de contact:
  1. telefon: +40 (236) 307 708;
  2. e-mail: planificareurbana@primariagalati.ro.

 

 1. la elaboratorul P.U.Z.: m.urb. Atanasia Mândru (Stoica), SC Machbar Atelier SRL, date de contact:
  1. telefon: +40 (748) 158 275;
  2. e-mail: machbar.atelier@gmail.com.

 

Observațiile sau semnalările pot fi transmise în perioada 17.07.2023 – 28.07.2023:

 • la Registratura Generală a municipiului Galați din Str. Domnească Nr. 54;
 • pe e-mail: planificareurbana@primariagalati.ro.