Anunț public !!

Administrator

Municipiul Galați anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare Cimitir Eternitatea - lucrări edilitare”, propus a fi amplasat în mun Galați, Bdul.  George Coșbuc, nr. 253, județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, secțiunea: Reglementări-Acordul de mediu –Documentații procedura EIA și EA - Memorii de prezentare 2023 și la sediul titularului - Primăria municipiului Galați, str. Domnească nr. 54.

Observațiile publicului se primesc pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236-471-009.