Anunț public !!

Administrator

Anunț public cu privire la prima variantă a propunerilor P.U.Z. –

„Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii unui ansamblu de locuințe colective, amenajare accese, căi de circulație pietonală și carosabilă, parcare, spații verzi, împrejmuire, asigurare utilități, organizare de șantier” 

Mun. Galați, Bulevardul Siderurgiștilor, nr. 50

 

Beneficiar SGM CONTRACTOR S.R.L. prin P.F.I. Oncescu Vasile - Cătălin Activități Urbanism

 

SGM CONTRACTOR S.R.L. prin P.F.I. Oncescu Vasile - Cătălin Activități Urbanism anunță publicul interesat asupra începerii procedurii de consultare a populației, etapa de elaborare a primei variante a propunerilor – „Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii unui ansamblu de locuințe colective, amenajare accese, căi de circulație pietonală și carosabilă, parcare, spații verzi, împrejmuire, asigurare utilități, organizare de șantier”  - Mun. Galați, Bulevardul Siderurgiștilor, nr. 50.

 

Terenul care a generat PUZ este situat în Bulevardul Siderurgiștilor, nr. 50.

Obiectivele documentației de urbanism PUZ sunt:

 • Completarea utilizărilor funcționale;
 • Definirea indicatorilor urbanistici în limitele prevăzute de legislația în vigoare;
 • Organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane;
 • Elaborarea unui regulament specific zonei;
 • Reglementarea circulațiilor;
 • Reglementarea edilitară.

 

Informațiile cu privire la prima variantă a propunerilor P.U.Z. pot fi consultate:

 • la sediul PMG: Instituția Arhitect Șef – Biroul Planificare Urbană, etajul 1, camera 103, date de contact:
 • la elaboratorul P.U.Z.: P.F.I. Oncescu Vasile - Cătălin Activități Urbanism, date de contact:
  • telefon: 0762212759
  • e-mail:    urbeplanoffice@gmail.com

 

Observații sau semnalări pot fi transmise, în scris, în perioada 21.08.202304.09.2023:

 • la Registratura Generală a municipiului Galați din Str. Domnească Nr. 54.
 • pe e-mail: planificareurbana@primariagalati.ro