Anunt public de participare !!

Administrator

  1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZATORUL:

 

Denumire : Municipiul Galați prin Comisia desemnată în baza dispoziției nr. 1962/20.07.2020

Cod fiscal : 3814810

Adresa : str. Domnească, nr. 54, Galați, Registratură

Telefon : 0236-307-718

Fax : 0236-461-460

Email: mariana.gugoase@primariagalati.ro, contracte.teren@primariagalati.ro;

Persoane de contact: Gugoașe Maricica Gabriela, Mardare Petru Eugen

 

INFORMAȚII PRIVIND OBIECTUL ȘEDINȚEI DE ATRIBUIRE:

Municipiul Galați prin Comisia desemnată în baza dispoziției nr. 1962/20.07.2020, organizează ședință de atribuire pentru locurile de parcare, rămase vacante în anul 2022, situate în parcarea de reședință supraetajată aferentă blocului R5 din Mazepa I, în vederea utilizării de către locatarii imobilelor aferente străzilor Armata poporului, Ovidiu, Roșiori și Mărășești.

Distribuția abonamentelor/locurilor de parcare vacante este următoarea :

 

PARTER

1 ABONAMENT BASIC

 

P36

ETAJUL I

2 ABONAMENTE BASIC

 

E1-4, E1-6

ETAJUL II

3 ABONAMENTE BASIC

 

E2-26, E2-28, E2-43

ETAJUL III

4 ABONAMENTE BASIC

2 ABONAMENTE PLUS

E3-16, E3-18, E3-21, E3-48

E3-45-E15, E3-7-E14

 

Dimensiunile unui loc de parcare sunt 2.3 m x 5.0 m.

Dimensiunile boxelor aferente abonamentelor PLUS scoase la licitație sunt 5,39 mp ( E15) și 7,46 mp (E14).

 

  1. INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE:

Documentația de participare se poate solicita și obține de la sediul Primăriei Municipiului Galați din str. Domnească nr. 54, sau accesând link-ul:  https://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010620/HCL%20259.pdf?Open

Documentația se eliberează cu titlu gratuit.

Cuantumul garanției de participare la procedura licitației va fi comunicat ulterior, după finalizarea analizării dosarelor depuse.

Dovada achitării garanției de participare va fi prezentată ulterior, în cadrul ședințelor de licitație publică.

 

  1. INFORMAȚII PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTAȚIEI:

Pentru participarea la ședința de atribuire, persoanele interesate trebuie să depună, în plicuri sigilate, documentele prevăzute în metodologia de atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I, Municipiul Galați, aprobată prin HCL nr. 259 din 25.06.2020,cu modificările și completările ulterioare.

Data limită pentru depunerea documentelor este 08.02.2022, ora 15.00

Adresa la care se pot depune documentele: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54, Registratură.

Documentele se vor depune într-un singur exemplar.

 

  1. DENUMIREA, ADRESA ȘI NUMĂRUL DE TELEFON AL INSTANȚEI DE JUDECATĂ COMPETENTE ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE : TRIBUNALUL GALAȚI, STR. BRĂILEI, NR. 153, JUD. GALAȚI, tel. 0236/460.333, fax. 0236/412.130, email: tr-galati-comunicare@just.ro