Anunț public privind elaborare P.U.Z.

Administrator

Anunț public privind elaborare P.U.Z. – varianta 1
„Construire locuințe colective cu dotări aferente și desființare corp C1, C2, C3, C4 și C5”
Mun. Galați, b-dul Siderurgiștilor, nr. 6A
beneficiar S.C. Neidan S.R.L.
prin administrator Neicu Constantin
 
 
 
S.C Neidan S.R.L. prin administrator Neicu Constantin, anunță publicul interesat asupra depunerii primei variante a propunerilor elaborate pentru P.U.Z. – „Construire  locuințe colective cu dotări aferente și desființare corp C1, C2, C3, C4, C5” - Mun. Galați, b-dul Siderurgiștilor, nr. 6A.
 
Terenul care a generat P.U.Z. este situat în Județul Galați, Municipiul Galați, Cartier Țiglina II, b-dul Siderurgiștilor, nr. 6A.  
Obiectivele documentației de urbanism P.U.Z. sunt:
  • Completarea utilizărilor funcționale;
  • Definirea indicatorilor urbanistici în limitele prevăzute de legislația în vigoare;
  • Organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane;
  • Elaborarea unui regulament specific zonei studiate în P.U.Z. 
 
Informațiile privind intenția de elaborare P.U.Z. pot fi consultate:
  • la sediul P.M.G.: Instituția Arhitect Șef – Biroul Planificare Urbană, etajul 1, camera 103, date de contact:
- telefon: +40 (236) 307 708; 
- fax: +40 (236) 461 460;
- e-mail: planificareurbana@primariagalati.ro.
 
  • la elaboratorul P.U.Z.: S.C. Atelier 3D S.R.L., șef proiect arh. Drișcu Radu Virgil, date de contact:
- telefon: 0744 426 105;
- e-mail: atelier3d@yahoo.com.
 
Observații sau semnalări pot fi transmise în perioada 16.10.2023 – 30.10.2023:
  • la Registratura Generală a municipiului Galați din Str. Domnească Nr. 54;
  • pe e-mail: planificareurbana@primariagalati.ro.