Anunţ public privind intentia de elaborare P.U.Z.

Administrator

  S.C. Servland SRL prin Pascariu Laurenția anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării intenţiei de elaborare P.U.Z. – “EXTINDERE, SUPRAETAJARE, REABILITARE, SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SEDIU ADMINISTRATIV ȘI SALĂ ACTIVITĂȚI SPORTIVE FITNESS ÎN CLĂDIRE MULTIFUNCȚIONALĂ (BIROURI, ACTIVITĂȚI SPORTIVE, ACTIVITĂȚI MEDICALE, SPAȚII COMERCIALE) CORP C1; REFUNCȚIONALIZARE CONSTRUCȚII CORP C2, C3; CONSTRUIRE CORP C4 – SPAȚIU DIFUZARE PRESĂ; AMPLASARE CORP C5 ȘI SISTEMATIZARE VERTICALĂ”  - Mun. Galaţi, str. Oțelarilor, nr. 11.

Terenul care a generat PUZ este situat in UTR 36 – zona pentru locuințe colective și funcțiuni complementare subzona CB 2.

 

Obiectivele documentaţiei de urbanism PUZ sunt:

  • Modificarea indicatorilor urbanistici în limitele prevăzute de legislația în vigoare;
  • Organizarea arhitectural-urbanistica în functie de caracteristicile structurii urbane;

  Informaţiile privind intenţia de elaborare PUZ pot fi consultate:

  • la sediul PMG : Instituția Arhitect Sef – Biroul Planificare Urbana, etajul 1, camera 103, date de contact :
  • la elaboratorul P.U.Z. : arh. Ion Daniel Vișan, SC Atelier Proiectare Vișan SRL, date de contact : telefon: 0722-313-581

  Observații sau semnalări pot fi transmise în perioada:  27.12.2021 – 15.01.2022