Anunț public

Administrator

Municipiul Galați anunță publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galați privind actualizarea Deciziei etapei de încadrare nr. 353 din 06.03.2023 emisă proiectului „Amenajare alee de acces strada Regiment 11 Siret zona bl. D5, D6, C16, C18”, cu amplasamentul în municipiul Galați, strada Regiment 11 Siret, zona bl.D5, D6, C16, C18, județul Galați:

  • nu se menține valabilitatea Deciziei de încadrare nr.353 din data de 06.03.2023 emisă pentru proiectul inițial;
  • nu este necesară revizuirea memoriului de prezentare și parcurgerea etapelor procedurale necesare conform dispozițiilor art.10-26 din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private, aprobată prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și, în consecință, nu este necesară revizuirea Deciziei de încadrare nr.353 din data de 06.03.2023 emisă inițial sau emiterea uneia noi;
  • modificările propuse și condițiile referitoare la acestea se înscriu în anexă la Decizia de încadrare nr. 353 din data de 06.03.2023 emisă de A.P.M Galați pentru proiectul „Amenajare alee de acces strada Regiment 11 Siret zona bl. D5, D6, C16, C18”.

Proiectul Anexei la Decizia de încadrare nr. 353 din data de 06.03.2023, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/drafturi-acte-reglementare  la Secțiunea Reglementari – Acordul de mediu – Drafturi acte de reglementare – Proiect Decizie etapa de incadrare 2023. Observațiile/contestațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la publicarea anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.