Anunț public

Administrator

Municipiul Galați, titular al proiectului «Construire bază sportivă tip II Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu”», anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul «Construire bază sportivă tip II Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu”», propus a fi amplasat în municipiul Galați, str.Regiment 11 Siret, nr.41A.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr.2, în zilele de luni-joi între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea Reglementări →Acordul de mediu→ Proiect decizie etapă de încadrare.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M.Galați.