Anunț public

Administrator

Având în vedere modificarea legii nr.69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, prin Legea nr.245/20.07.2023, vă facem cunoscut că aveţi obligaţia să respectaţi noile prevederi legale, astfel:

Art. 29 alin.4 şi alin.5 stipulează următoarele:

 (4)  Cluburile sportive de drept public şi cluburile sportive de drept privat finanţate din fonduri publice în proporţie de cel puţin 50% din bugetul total anual au obligaţia de a comunica anual, prin publicare pe pagina de internet proprie, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil şi execuţia bugetară anuală în termen de cel mult 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar anterior.

(5)  În termenul prevăzut la alin. (4), cluburile sportive de drept public şi cluburile sportive de drept privat finanţate din fonduri publice în proporţie de cel puţin 50% din bugetul total anual au obligaţia de a comunica anual, prin publicare pe pagina de internet proprie, structura organizatorică, numele şi prenumele persoanelor din conducerea clubului, grila de salarizare, Registrul imobilizărilor, numărul persoanelor angajate şi organigrama instituţiei, numărul sportivilor legitimaţi pe secţii sportive şi categorii de vârstă, numărul antrenorilor şi instructorilor sportivi pe ramură de sport, cuantumul finanţării programelor sportive dedicate copiilor şi juniorilor, cuantumul remuneraţiilor, precum şi cuantumul altor venituri acordate pe baza contractelor de activitate sportivă şi calitatea în care persoana respectivă participă la activitatea sportivă, programele şi strategiile proprii, raportul de activitate, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare. În cazul în care după momentul publicării intervin modificări, cluburile sportive de drept public au obligaţia de a actualiza informaţiile pe pagina de internet proprie în termen de 5 zile de la data apariţiei modificării.

Art. 71  alin. (4) prevede:

 (4)  Autorităţile publice nu pot acorda finanţare cluburilor sportive de drept public şi cluburilor sportive de drept privat finanţate din fonduri publice în proporţie de cel puţin 50% din bugetul total anual, dacă acestea nu şi-au îndeplinit, până la data depunerii cererii de finanţare, obligaţia de comunicare, prin publicare pe pagina de internet proprie, a datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5)."

        Accesul la fonduri publice, în vederea acordării finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Galaţi, structurilor sportive înfiinţate pe raza municipiului Galaţi, se face în conformitate cu Hotărârea de Consiliul Local nr.139 din 28.03.2019 şi a legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare.