Licitație pentru valorificarea deșeurilor metalice provenite din dezmembrarea unor bunuri aparținând Municipiului Galaţi

Administrator

 • Denumirea și adresa instituției publice organizatoare a licitației :
  Primăria Municipiului Galați, str. Domnească nr. 54, comisie licitație numită prin dispoziția primarului nr. 2615/26.07.2021, telefon: 0236/307.753, 0236/307.717, Cod fiscal: 3814810
 • Locul unde pot fi văzute bunurile:
  GALAȚI Str. Zimbrului nr. 1 Depozit Primăria Galaţi.
  GALAȚI – Secția 3 Transurb S.A., depoul nr. 1, Piața Energiei.
  Bunurile pot fi văzute până la data organizării licitației publice deschise, cu strigare.
 • Adresa, data și ora ținerii ședinței de licitație, pentru vânzarea bunurilor:
  Ședința de licitație publică, deschisă, cu strigare, va avea loc în data de 19.09.2023 ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească nr. 54.
 • Informații suplimentare despre bunurile care fac obiectul vânzării:
  • tel. 0236-307-753 – RUSU ANCA; tel. 0236-307-717 – CRUDU IONUŢ
  • caietele de sarcini vor fi puse gratuit la dispoziţia solicitanţilor prin transmitere pe adresele lor electronice
 • Documente necesare pentru înscrierea la licitație:
  • Dovada achitării garanției de participare la licitație, în contul RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI GALAȚI, cod fiscal 3814810;
  • Copie Certificat de Înmatriculare la Registrul Comerțului, pentru persoanele juridice române, din care să rezulte vechimea societății participante, de minim 5 ani;
  • Certificat de atestare fiscală, emis de Administrația Finanțelor  Publice, din care să rezulte faptul că participantul nu are datorii la bugetul de stat;
  • Certificat de atestare fiscală, emis de Direcția de Taxe și Impozite Locale, prin care să se ateste faptul că participantul nu are datorii la bugetul local;
  • Autorizație de mediu;
  • Copie act de identitate administraror sau împuternicire și copie a actului de identitate pentru persoana care va reprezenta ofertantul. 
  • Documentele de participare la licitație se acceptă de organizatorul licitatiei doar dacă sunt depuse / transmise (prin curier/poştă) în plic sigilat, până la data de 19.09.2023, ora 10.00, la Registratura Generală a Municipiului Galați str. Domneasca nr. 54.