Ofertă vânzare teren - BALCANU MARIANA și SAMOILĂ VALERICA