Planul de mobilitate urbana

System Administrator

Denumire proiect: Plan de Mobilitate Urbana Durabila
Beneficiar: Primaria Municipiului Galati
Tip finantare: Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)
Descriere proiect:
  In baza Acordului de finantare cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) nr. 46279 din 27.10.2014 si a contractului de consultanta nr. C30468/EBSF-2014-11-227 din 15.01.2015, incheiat intre Municipiul Galati si compania Eptisa Romania SRL, va fi realizat Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Galati.
  Dezvoltarea planurilor de mobilitate urbana durabila (PMUD) este o prioritate atat pentru Comisia Europeana cat si pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Planurile de Mobilitate Urbana Durabila sunt o conditie prealabila pentru aplicatiile pentru fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020.
  Pentru a fi in concordanta cu abordarea UE in ceea ce priveste transportul urban si mobilitatea, dar si in vederea asigurarii corelarii surselor de finantare, BERD sprijina elaborarea a opt planuri de mobilitate, pentru principalele orase si zonele limitrofe (poli de dezvoltare), si anume: Bucuresti- Ilfov, Iasi, Constanta, Brasov, Ploiesti, Craiova, Cluj si Timisoara.
  Deasemenea, BERD sprijina municipiul Galati in elaborarea propriului Plan de Mobilitate Urbana Durabila care va permite orasului sa gestioneze mobilitatea si sa identifice investitiile prioritare viitoare, devenind astfel compatibil cu cerintele europene si nationale.
  Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Galati are ca scop crearea unui sistem de transport urban durabil, multimodal si integrat, prin abordarea urmatoarelor aspecte:
  • Garantarea unui sistem de transport disponibil si accesibil tuturor;
  • Imbunatatirea sigurantei si securitatii tuturor modurilor de transport si reducerea numarului de accidente;
  • Reducerea poluarii aerului si a zgomotului, a emisiilor de gaze cu efect de sera si a consumului de energie;
  • Imbunatatirea eficientei si rentabilitatii transportului de persoane, inclusiv definirea surselor de finantare pentru astfel de activitati;
  • Contributia la cresterea atractivitatii si calitatii mediului urban si a designului urban;
  • Elaborarea unui set de indicatori, in ceea ce priveste mobilitatea, dezvoltarea socio-economica si urbana a orasului, care vor fi monitorizati in evaluarea eficacitatii Planului in relatie cu obiectivele stabilite;
  • Dezvoltarea mijloacelor non-motorizate si a retelelor de transport intermodal;
  • Propunerea de recomandari cu privire la oportunitati de participare a sectorului privat in furnizarea serviciilor de transport urban in Municipiul Galati;
 

Anunt public de mediu


  Primaria Municipiului Galati anunta publicul interesat asupra deciziei finale a A.P.M. Galati de incadrare fara evaluare de mediu a Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Galati.
  Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost:
  • in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, implementarea obiectivelor planurilor nu prezinta efecte probabile negative asupra factorilor de mediu.
  • planul nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, intrucat amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.
  Decizia finala a etapei de �ncadrare se afla postata pe site-ul A.N.P.M. in sectiunea Reglementari - Avizul de mediu - Decizii etapa de incadrare.
 
Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Galati poate fi consultat prin accesarea acestui link: Plan Mobilitate Urbana Durabila Galati