Reabilitare strazi

System Administrator

Descriere proiect

In baza Contractului de credit dintre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) nr. 46279 din 27.10.2014 si Primaria Galati se vor finanta investitii cheie in sectorul urban de transport si infrastructura aferenta, inclusiv reabilitarea strazilor, optimizarea transportului public printr-un management eficient al traficului, precum si introducerea unui sistem de taxare automata ("AFC").

  LUCRARI DE INFRASTRUCTURA PRIORITARE:

 • Modernizare Str. Mihai Bravu tronson Str. Basarabiei - Str. Garii - Gara CFR prin:
  - Modernizarea sistemului rutier existent
  - Dezafectarea liniilor de tramvai
  - Incadrarea sistemului rutier cu borduri prefabricate de beton
  - Spatii de parcare dispuse longitudinal
  - Amenajare spatii verzi si plantare arbori
  - Reabilitare sistem de alimentare cu apa
  - Sistem de colectare a apelor pluviale
  - Reabilitarea sistemului de iluminat public.
 • Modernizare Str. Anghel Saligny tronson Str. Basarabiei si Str. Gheorghe Asachi prin:
  - Reprofilarea strazii si reconsiderarea elementelor geometrice prin desfiintarea liniilor de tramvai
  - Refacerea sistemului rutier impusa de inlocuirea retelelor edilitare
  - Realizarea spatiilor de parcare longitudinale
  - Asigurarea scurgerii apelor pluviale
  - Reabilitarea sistemului de iluminat public
  - Lucrari de amenajari exterioare a spatiului public.
 • Modernizare Str. Tecuci tronson Str. 1 Decembrie 1918 si Str. Traian prin:
  - Reprofilarea strazii si reconsiderarea elementelor geometrice prin desfiintarea liniilor de tramvai
  - Refacerea sistemului rutier in zona platformei cailor de rulare impuse de inlocuirea retelelor edilitare
  - Realizarea spatiilor de parcare longitudinale
  - Realizarea de trotuare si spatii verzi
  - Asigurarea scurgerii apelor pluviale
  - Reabilitarea sistemului de iluminat public
  - Lucrari de peisagistica si amenajarea parcului Unicom in suprafata de 7025 mp.

DIVERSE

REABILITARE STRAZI SI RETELE ALIMENTARE CU APA PENTRU STRADA MIHAI BRAVU
  Valoare contractata: 4.846.576,89 lei, fara TVA.
  Contractul de executie lucrari se afla in derulare incepand din data de 22.06.2015 pan? la data de 13.05.2016. In prezent stadiul lucrarilor este de 60%.
REABILITARE STRAZI SI RETELE ALIMENTARE CU APA PENTRU STRADA TECUCI
  Valoare contractata: 24.799.465,81 lei fara TVA.
  Contractul de executie lucrari se afla in derulare incepand din data de 29.02.2016 pana la data de 28.02.2017.
REABILITARE STRAZI SI RETELE ALIMENTARE CU APA PENTRU STRADA ANGHEL SALIGNY
  Valoare contractata: 14.990.842,6 lei fara TVA.
  Contractul de executie lucrari se afla in derulare incepand din data de 29.02.2016 pana la data de 30.04.2017