Se atribuie încă 1.000 de locuri de parcare în parcări rezidențiale

Administrator

Primăria municipiului Galați informează că în perioada următoare se va desfășura o nouă sesiune de atribuire a celor aproape 1.000 de locuri de parcare din parcările rezidențiale, care nu au fost atribuite în sesiunea anterioară. Astfel, în perioada 07 - 12 februarie 2022, se va putea face consultarea privind locurile disponibile din Mazepa I – zona 16 – subzona A;  Micro 21 – zona 1 – subzona A, B și C; Mazepa II – zona 15 – subzona A; Țiglina II - zona 10 – subzona B și Micro 18 – zona 4 – subzona A, B, C și D.

Începând din 13 februarie 2022, ora 0:00, până pe 15 februarie 2022, ora 23:59, locurile disponibile (marcate în culoarea verde pe platformă) pot fi rezervate numai online prin accesarea aplicației informatice https://parcarigalati.gisapp.ro care va fi activă în perioada menționată. După finalizarea perioadei de rezervare, în intervalul 16-25 februarie 2022, se pot depune cererile de atribuire însoțite de documentele menționate în Regulamentul prevăzut în H.C.L. nr. 337/2021, cu modificările și completările prevăzute în H.C.L. nr. 697/2021, la Registratura Primăriei municipiului Galați sau electronic pe adresa de mail: parcari.resedinta@primariagalati.ro

Rezervarea și atribuirea locurilor de parcare din parcările de domiciliu/reședință se poate face doar de către persoanele cu domiciliul/reședința în municipiul Galați, în zona de deservire a parcării, care:

 • nu figurează în evidențele fiscale ale autorității locale cu obligații bugetare restante, inclusiv amenzi contravenționale;
 • au în proprietate/folosință un autovehicul;
 • au rezervat loc prin intermediul programului online de rezervare a locurilor de parcare postat pe site-ul www.primariagalati.ro .

Nu vor aplica pentru rezervare persoanele fizice care:

 • nu pot dovedi domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu/reședință;
 • solicită în calitate de proprietar, utilizator, comodant/comodatar și au înregistrat la rolul fiscal construcție cu destinație garaj în municipiul Galați;
 • nu deţin un autovehicul în proprietate/folosință/utilizare;
 • au un loc atribuit pentru apartamentul din imobilul arondat parcării de reședință.

Procedura de atribuire/licitație se va desfășura respectându-se ordinea de priorități, astfel:

 • Persoanele fizice cu handicap, proprietar/utilizator de autovehicule sau reprezentantul legal al acestora/părinți/rudele până la gradul al III-lea a căror calitate va fi dovedită cu documente;
 • Persoane fizice domiciliate la adresa menționată pentru atribuire, proprietare ale unui autovehicul electric sau plug-in hybrid;
 • Persoane fizice care dețin în proprietate apartamentul unde domiciliază sau au reședința la adresa menționată pentru atribuire, proprietare/utilizatoare ale unui autovehicul alimentat cu combustibil clasic (benzină, motorină, GPL);
 • Persoane fizice care au reședința la adresa menționată pentru atribuire, proprietare/utilizatoare ale unui autovehicul;
 • Locurile rămase libere, după atribuirea prin licitație persoanelor prevăzute la punctele 1, 2 și 3, se licitează și terțelor persoane fizice care nu se încadrează la punctul 1, 2 și 3, cu domiciliul/reședința în zona (cartier) ce face obiectul procedurii de atribuire, care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul prevăzut în H.C.L. nr. 337/2021, cu modificările și completările prevăzute în H.C.L. nr. 697/2021.

Calendarul activităților este cel prezentat în tabelul de mai jos:

Cartier Zona Afișare anunț pe site și la scări de bloc Consultări locuri disponibile Perioada de rezervare Perioada de depunere a dosarelor
Mazepa I 16 02.02.2022 -
05.02.2022
07.02.2022 –
12.02.2022
13.02.2022, ora 00:00 –
15.02.2022, ora 23:59 
16.02.2022 -
25.02.2022
Micro 21 1
Mazepa II 15
Țiglina II 10
Micro 18 4

Manualul de utilizare a aplicației informatice în vederea rezervării, tutorialul și arondarea imobilelor se pot accesa pe site-ul www.primariagalati.ro la secțiunea Servicii electronice/Parcări de reședință. Subliniem că platforma pentru vizualizarea locurilor disponibile și rezervare va fi activă numai în perioada menționată.