Soluții digitale pentru serviciile furnizate partajat de către Municipiul Galați, inclusiv retro-digitalizare arhivă

Administrator

Soluții digitale pentru serviciile furnizate partajat de către Municipiul Galați,
inclusiv retro-digitalizare arhivă

 

Linia de finantare: Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cod SMIS: 154130

Durata: 15 Luni

Valoare: 3.031.914,73 lei Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 2.517.402,33 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 385.014,46 lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului  este de 59.232,99 lei.

Stadiul proiectului: În implementare

Obiectiv general: consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Galați prin continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivei) și front-office și măsuri pentru îmbunătățirea planificării strategice pentru serviciile publice furnizate aferente competențelor partajate ale administrației publice locale.

Obiective specifice:

OS1. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor din perspectiva front-office și back-office prin implementarea unei platforme integrate, în scopul digitalizării fluxurilor de lucru, reducerii timpului de procesare a cererilor cetățenilor și asigurării accesului online la serviciile publice gestionate partajat de Municipiul Galați din domeniul urbanismului. În subsidiar, se urmărește dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Municipiului Galați în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate în proiect (15 persoane din cadrul grupului țintă).

OS2. Retro-digitalizarea arhivei fizice cu valoare operațională în prezent pentru serviciile gestionate partajat (150 ml).     

Contract de finantare: 30.09.2022

Observatii:  Rezultate așteptate:

  • O platformă integrată dezvoltată și implementată, cu componente back-office și front-office pentru serviciile publice gestionate partajat de Municipiul Galați;
  • O arhivă electronică de documente retro-digitalizate pentru Municipiul Galați (150 ml)/4500 dosare prelucrate arhivistic/670.654 pagini digitalizate) care contribuie la livrarea online a serviciilor gestionate partajat;  3)  15 persoane instruite din cadrul aparatului de specialitate al primarului în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului.