Anul 2015

System Administrator

Anul 2015

  Prin Hotararea Consiliului Local nr. 61/28.02.2013 modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 47/13.02.2015 si Hotararea Consiliului Local nr. 269/14.07.2015 s-a aprobat contractarea unui imprumut de la CEC Bank in suma de 100.000.000 lei, avizat favorabil de Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale prin Hotararea nr. 4217/22.07.2015.
  In conformitate cu prevederile art. 6, alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 9/10.01.2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Galati aduce la cunostinta urmatoarele:
Municipiul Galati a contractat un credit de la CEC Bank in suma de 100.000.000 lei.

Perioada de gratie - 2 ani
Perioada de rambursare - 8 ani
Rata dobanzii - ROBOR 6M + MARJA DE 0,99%
Comision de acordare - 500.000 lei.


  Prin Hotararea Consiliului Local nr. 395/12.10.2015 a fost aprobata modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 47/13.02.2015 privind aprobarea lucrarilor de investitii propuse a se finanta dintr-un imprumut bancar. Aceste modificari au fost aprobate catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale prin Hotararea nr. 4653/06.11.2015.
  Prin Hotararea Consiliului Local nr. 488/14.12.2015 a fost aprobata modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 47/13.02.2015 privind aprobarea lucrarilor de investitii propuse a se finanta dintr-un imprumut bancar. Aceste modificari au fost aprobate catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale prin Hotararea nr. 4757/16.12.2015.
  Prin Hotararea nr. 4801/03.02.2016 s-a aprobat plafonul de trageri in anul 2016.
  Prin Hotararea Consiliului Local nr. 87/31.08.2016 a fost aprobata modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 47/13.02.2015 privind aprobarea lucrarilor de investitii propuse a se finanta dintr-un imprumut bancar. Aceste modificari au fost aprobate catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale prin Hotararea nr. 4942/14.09.2016.
  Plafonul de trageri pentru anul 2017 a fost stabilit conform adresei 564014/07.03.2017.
  Prin Hotararea nr. 5100/06.07.2017 s-a aprobat plafonul de trageri in anul 2017 conform adresei 73678/13.07.2017.

  Prin Hotararea Consiliului Local nr. 423/09.11.2015 s-a aprobat contractarea unui imprumut de la Ministerul Finantelor Publice in suma de 20.000.000 lei, avizat favorabil de Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale prin Hotararea nr. 4692/26.11.2015.
  In conformitate cu prevederile art. 6, alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 9/10.01.2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Galati aduce la cunostinta urmatoarele:
  Municipiul Galati a contractat un credit de la Ministerul Finantelor Publice in suma de 20.000.000 lei pentru finantarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizarii energiei termice in sezonul rece.

Perioada de gratie -
Perioada de rambursare - 20 ani
Rata dobanzii - ROBOR 3M + MARJA DE 3%
Comision de acordare - .


  Prin Actul Aditional nr. 1/05.01.2016 s-a aprobat diminuarea sumei imprumutate care devine 15.864.451 lei.

  Registrul de evidenta a datoriei publice locale pe anul 2015 (trimestrul 1trimestrul 2trimestrul 3trimestrul 4).
  Serviciul datoriei publice pe anul 2015 (trimestrul 1trimestrul 2, trimestrul 3trimestrul 4).
  Gradul de indatorare pe anul 2015 (trimestrul 1trimestrul 2trimestrul 3trimestrul 4).

PLATI EFECTUATE