Atribuțiile și răspunderile autorităților publice

System Administrator

Atributiile si raspunderile autoritatilor publice centrale in domeniul protectiei mediului:

 • Asigura, prin serviciile publice si operatorii economici responsabili, luarea masurilor de salubrizare a localitatilor, de intretinere si gospodarire a spatiilor verzi, a pietelor si a parcurilor publice;
 • Conserva si protejeaza spatiile verzi urbane si/sau rurale, astfel incât sa se asigure suprafata optima stabilita de reglementarile in vigoare;
 • Adopta programe si proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localitatilor, cu respectarea prevederilor legislative in vigoare;
 • Reglementeaza, inclusiv prin interzicerea temporara sau permanenta, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfasurarea unor activitati generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale localitatilor, cu predominanta in spatiile destinate locuintelor, in zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii si agrementului.
 • Elaboreaza planuri si programe cu respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului
 • Asigura pregatirea si transmiterea catre autoritatile competente pentru protectia mediului a informatiilor si documentatiilor necesare obtinerii avizului de mediu planurile si programele pentru care este necesara evaluarea de mediu
 • Asigura in structura organizatorica, personal cu atributii in domeniul protectiei mediului, care sa colaboreze in acest scop cu autoritatile pentru protectia mediului;
 • Dezvolta, cu sprijinul autoritatii publice locale pentru protectia mediului, a programelor de restructurare, in acord cu strategia pentru protectia mediului si politica de mediu
 • Elaborareaza norme si reglementari specifice domeniului de activitate in conformitate cu cerintele legislatiei de protectia mediului si le inainteaza pentru avizare autoritatii publice locale pentru protectia mediului

  In acest sens, Primaria Galati:

 • elaboreaza si aplica programe pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, strategia privind alimentarea cu energie termica, strategia de dezvoltare a municipiului in concordanta cu imbunatatirea calitatii si protectiei mediului
 • elaboreaza si dezvolta planuri de actiune si programe privind imbunatatirea calitatii si protectiei mediului, inclusiv in domeniul zgomotului

  Protectia mediului constituie obligatia si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice.