Comisia Municipală pentru Siguranța Circulației

System Administrator

In vederea obtinerii avizului impus prin Certificatul de urbanism
 • Cererea trebuie să cuprindă următoarele informații:
  1. Denumirea solicitantului și datele de contact (adresă, număr de telefon, adresa de e-mail);
  2. Denumirea obiectivului ce se dorește a fi realizat;
  3. Durata execuției;
  4. Perioada pentru care se solicită avizul;
  5. Executantul lucrării;
  6. Persoana desemnată să răspundă de respectarea condițiilor și aplicarea măsurilor de instituire a restricțiilor temporare de circulație solicitate (nume și prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu, număr de telefon de contact, funcția deținută în cadrul companiei/societății)
 • Plan de incadrare in zona (scara minim 1:50)
 • Plan de management a traficului insotit de plansa cu semnalizarea rutiera verticala si orizontala;
 • Certificatul de urbanism pentru obiectivul ce se doreste a fi realizat - copie;
 • Memoriul tehnic a proiectului pentru obiectivul ce se doreste a fi realizat - copie
 
In vederea organizarii evenimentelor in baza Legii nr. 60/1991 - privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice
 • Cerere
 • Planul desfasurarii evenimentului: denumirea evenimentului, motivul pentru care se desfasoara, durata (ziua, intervalul orar), locatia, masurile dispuse pentru siguranta participantilor;
 • Plan de management a traficului, in conformitate cu O.U.G. 195/2002 - privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; H.G. 1391/2006 - privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 si 60/1991 - privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice.