Comunicate de presă

System Administrator

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta C15 – Educație, conform contractului de finanțare încheiat sub nr. 243DOT/2023, fiind înregistrat la beneficiar cu nr. 147506/27.07.2023, cod F-PNRR-Dotări-2023-3807.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Sănătății, în calitate de Coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 122831 din 23.06.2023 pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea capacității și capabilității laboratorului de microbiologie din cadrul Spitalului de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galați și dotarea în vederea reducerii riscului de infecții nosocomiale” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională; Componenta 12 - Sănătate, Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale PNRR/2022/C12/MS/I2.4, cod apel MS-0024 - Apel de proiecte gestionat de Ministerul Sănătății, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Sănătății, în calitate de Coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 122835 din 23.06.2023 pentru implementarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare și prevenire a infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională; Componenta 12 - Sănătate, Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale PNRR/2022/C12/MS/I2.4, cod apel MS-0024 - Apel de proiecte gestionat de Ministerul Sănătății, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vânători, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 26252 din 06.03.2023 pentru implementarea proiectului nr. C10-I1.1-628 Achiziția a 2 microbuze nepoluante în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 10 - Fondul Local, I.1.1. - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante); Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.1, Runda 2.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vânători, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 26259 din 06.03.2023 pentru implementarea proiectului nr. C10-I1.1-703 Achiziția a 3 microbuze nepoluante în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 10 - Fondul Local, I.1.1. - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante); Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.1, Runda 2.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C3 Managementul deșeurilor, contractul de finanțare nr. Nr. C3I1B0122000140/14.03.2023 pentru implementarea proiectului “Înființarea de insule ecologice digitalizate în municipiul Galați”, cod proiect C3I1B0122000140 în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 3 – Managementul deșeurilor, investiția I.1. – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune subinvestiția I1.B Construirea de insule ecologice digitalizate; Titlu apel: PNRR/2022/C3/S/I.1.B.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Renovarea energetică a a Liceului de Transporturi Auto „Traian Vuia” (Corpurile C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8)”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta C5 – Valul renovării axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, conform contractului de finanțare încheiat sub nr. 22095/85813/28.04.2023, cod C5-B2.1.a -1757.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 22102/85734 din 28.04.2023 pentru implementarea proiectului nr. C5-B2.1a-1724, intitulat "Renovarea energetică a Liceului Tehnologic "Paul Dimo" (Corpurile C1, C5, C10, C12)" în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice (Ghid specific”), în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B2.2/1 - Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul National de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare pentru proiectul "Renovare integrată – Consolidare Grădinița cu program normal Ioan Nenițescu - proiectare și execuție".

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul National de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 20931 din 03.03.2023 pentru proiectul "Renovare energetică, blocul M1, str. George Coșbuc nr.3, Țiglina II, Asociația de Proprietari nr.252 BIS", Cod C5-A3.1-2163, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată clădirilor rezidențiale multifamiliale în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/A3.1/1, PNRR/2022/C5/2/A3.2/1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, contractul de finanțare nr. 134859/254060 din 14.12.2022 pentru proiectul "Amplasare stații de reîncărcare în municipiul Galați", în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 10 – Fondul Local, I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - Puncte de reîncărcare vehicule electrice; titlu apel PNRR/2022/C10/I.1.3, runda 1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Sănătății, în calitate de Coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 2.2/53864 din 15.03.2023 pentru implementarea proiectului Achiziția de echipamente performante pentru dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului de Psihiatrie «Elisabeta Doamna» Galați în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională; Componenta 12 - Sănătate, Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3: Unități de asistență medicală ambulatorie în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C12/MS/I1.3, cod apel MS-0013 - Apel de proiecte gestionat de Ministerul Sănătății, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 10623/26098 din 08.02.2023 pentru proiectul Renovarea Energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 39, în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1.a/1 runda 2 Operațiunea Renovarea energetică moderată a clădirilor publice - Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 10522/26342 din 08.02.2023 pentru implementarea proiectului nr. C5-B2.2.a-560, intitulat Renovarea energetică a imobilului din Strada Eroilor nr.28 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2.a/1, - runda 2- Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta , contractul de finanțare nr. 10737 din 26.01.2021 pentru proiectul "Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit LICURICI", C5-B.2.2.a-550 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice runda 2.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vânători, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, contractul de finanțare nr. 144696/6463 din 29.12.2022 pentru implementarea proiectului nr. C10-I1.1-625 Achiziția a 22 autobuze nepoluante electrice de 10 metri și 2 microbuze nepoluante în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 10 - Fondul Local, I.1.1. - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante); Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.1, runda 2.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Renovare energetică a Sălii Sporturilor”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta C5 - Valul renovării axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, conform contractului de finanțare încheiat sub nr. 9050/26095/08.02.2023, cod C5-B2.1.a -1548.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Contractul de finanțare nr. 135321, pentru proiectul Renovare energetică - Reabilitare imobil Strada Saturn nr. 6A - Creșă copii, Cod proiect C5-B2.1.a-220, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați în parteneriat cu UAT Comuna Vânători a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, contractul de finanțare nr. 137691/6473 din 12.01.2023 pentru proiectul Achiziție de autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice, 20 buc. de 12 metri și a unui microbuz nepoluant (parteneriat cu UAT Comuna Vânători), Cod C10-I1.1-34, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local, Investiții: I1. Mobilitate urbană durabilă (intervenție susținută de reforma R1. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă), I1.1. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) și I1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I1.1, Runda 1 și PNRR/2022/C10/I 1.3, Runda 1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, contractul de finanțare nr. 10640 din 26.01.2023 pentru implementarea proiectului C5-B.1.a-1732, intitulat Renovare energetică a imobilului din str. Călugăreni nr. 16A, în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B2 - Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorități locale, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1.a/1, runda 2 – Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență a României.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 145231/6503 din 12.01.2023 pentru implementarea proiectului nr. C5-B2.1.a-233, intitulat „Renovarea energetică a imobilului din Str. Gheorghe Asachi, Nr.2A” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, - runda 1- Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 10681/26368 din 08.02.2023 pentru implementarea proiectului nr. C5-B2.1.a-1688, intitulat „Renovarea energetică a imobilului din str. Camil Ressu, nr. 3-A” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1.a/1, - Runda 2 - Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 135331 din 29.11.2022 pentru proiectul Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 36, în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1/1 runda 1 Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice - Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul National de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 145232 din 21.12.2022 pentru proiectul Renovarea energetică – Reabilitarea și modernizarea Sala de sport Liceul tehnologic „General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican”, Cod C5-B2.1.a-389, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, runda 1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul National de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 254059 din 14.12.2022 pentru proiectul Renovare energetică a imobilului din strada Oțelarilor nr. 11 (fost cinematograf ,,Dacia”), în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2.1: Renovarea energetică moderată a clădirilor publice în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1/1 runda 1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul National de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 6506 din 12.01.2023 pentru proiectul Renovare energetică a imobilului din strada Henri Coandă nr. 7 (fost cinematograf ,,Flacăra”), în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2.1: Renovarea energetică moderată a clădirilor publice în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1/1 runda 1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 145338/21.12.2022, pentru proiectul "Renovare energetică, blocul C5, str. Petru Rareș nr. 14, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 151", Cod C5-A3.1-316, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, runda 1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Renovare energetică a imobilului din Str. Mihai Bravu, nr. 3 – Arena de Box Vasile Lehăduș”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta C5 – Valul renovării axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, conform contractului de finanțare încheiat sub nr. 134227/252797/251365/13.12.2022, cod C5-B2.1.a -235.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Renovare energetică, blocul B7, Str Petru Rareș, nr. 12, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 151”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta C5 – Valul renovării axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea A.3 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, conform contractului de finanțare încheiat sub nr. 126281/251365/12.12.2022, cod C5-A3.1-270.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru proiectul "Prioritizarea circulației tramvaielor în municipiul Galați", Cod 10-I1.2-2586.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru proiectul "Extinderea Sistemului Inteligent de Management al Traficului – includerea intersecțiilor aflate pe str. Traian (pe segmentul cuprins între str. Tecuci și str. Cetățianu Ioan) din municipiul Galați", Cod C10-I1.2-1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 9474 din 08.02.2023 pentru implementarea proiectului nr. C5-B2.1.a-1609, intitulat „Renovarea energetică a imobilului din str. Maior Iancu Fotea nr.6” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1.a/1, - runda 2.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 145334/6518 din 12.01.2023 pentru implementarea proiectului nr. C5-B2.2.a-43, intitulat „Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Voinicelul” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, - runda 1 - Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 138189/6462 din 12.01.2022 pentru implementarea proiectului nr. C5-B2.1.a-584, intitulat „Renovarea energetică a imobilului din Strada Oltului nr.17A” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, - runda 1- Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru proiectul "Renovarea integrată - Reabilitare imobil situat în Galați, Str. Domnească nr. 24", Cod C5-B1-1883.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investitii pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 144698/6453 din 12.01.2023 pentru implementarea proiectului nr. C10-I1.1-636 "ACHIZIȚIA A 10 TRAMVAIE DE 18 METRI ȘI 2 MICROBUZE NEPOLUANTE" în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 10 - Fondul Local, I.1.1. - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante); Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.1, runda 2 - Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru proiectul "Renovarea integrată - Consolidare corp C2 Școala Gimnazială nr. 17, str. Costache Conachi nr. 2B", Cod C5-B1-200.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Contractul de finanțare pentru proiectul „Renovare energetică a imobilului din strada Brăilei nr. 165 (fost cinematograf ,,Țiglina”)”, Cod proiect C5-B2.1.a-241, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, runda 1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru proiectul "Renovare energetică - Amenajare imobil str. 1 Decembrie 1918 nr. 25", Cod C5-B2.2.a-525.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 131826/251369 din 12.12.2022 pentru implementarea proiectului nr. C5-B1-221, intitulat "Renovarea integrată a imobilului din str. Traian, nr. 254, Corp C3 (Poliția Locală)" în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea Integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, runda 1 - Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 10732/26.01.2023, pentru proiectul Renovarea energetică a Seminarului Teologic Sf. Andrei – Corp C1, Cod C5-B2.2.a-566, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării, Runda 2, Operațiunea B2.2.a - Renovare energetică aprofundată a clădirilor publice – autorități locale.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 135965/29.11.2022, pentru proiectul Renovare energetică, blocul G4, str. Brăilei nr. 254, Micro 18, Asociația de Proprietari nr. 383, Cod C5-A3.1-314, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, runda 1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru proiectul "Renovare energetică grădinița cu program prelungit Step by Step", Cod C5-B2.2.a-509.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru proiectul "Renovare energetică a Gradiniței cu Program Prelungit Elena Doamna", Cod C5-B1-244.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Coordonator de Investiţii pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, contractul de finanţare nr. 135968/29.11.2022, pentru proiectul "Renovare energetică, bloc A5, scara 7, str. Brăilei nr. 205, Micro 20, Asociaţia de Proprietari nr. 524", Cod C5-A3.1-271, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, runda 1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Contractul de finanțare nr. 135959/29.11.2022, pentru proiectul "Renovare energetică, blocul D11, scara 1,2,3,4, str. Oțelarilor nr. 17, Micro 19, Asociația de Proprietari nr. 560", Cod proiect C5-A3.1-319, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, runda 1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 145144/21.12.2022, pentru proiectul "Renovare energetică, blocul Șoim, str. Fraternității nr.1, Centru, Asociația de Proprietari nr. 110", Cod C5-A3.1-243, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, runda 1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 26.103/08.02.2023, pentru proiectul "Renovare energetică a Spitalului de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galați, corpul C20, str. Traian nr. 290", Cod C5-B2.2.a-514, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.2.a/1, runda 2.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Contractul de finanțare nr. pentru proiectul "Renovare energetică, blocul C6, str. Petru Rareș nr. 16, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 151", Cod proiect C5-A3.1-301, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, runda 1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Contractul de finanțare nr. 126287/12.12.2022 pentru proiectul Renovare energetică, blocul A, str. Domnească, nr. 20, Centru, Asociația de proprietari nr. 110", Cod proiect C5-A3.1-318, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, runda 1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Contractul de finanțare nr. 126274/12.12.2022 pentru proiectul "Renovare energetică, blocul E, str. Domnească, nr. 18, Centru, Asociația de proprietari nr. 110", Cod proiect C5-A3.1-275, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, runda 1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Contractul de finanțare nr. 126278/12.12.2022 pentru proiectul "Renovare energetică, blocul B, str. Domnească, nr. 17, Centru, Asociația de proprietari nr. 110", Cod proiect C5-A3.1-273, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, runda 1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Renovare energetică, blocul G3, str. Roșiori nr. 14, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 157bis”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta C5 – Valul Renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, conform contractului de finanțare nr. 6482/12.01.2023, cod C5-A3.1-305.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul Renovare energetică, bloc C7, str. Petru Rareș nr.18, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr.151, Cod C5-A3.1-272, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR).

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Contractul de finanțare nr. 7806 din 08.02.2023, pentru proiectul "Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale „Constantin Gh. Marinescu”, Cod proiect C5-B2.2.a-526, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, runda 2.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul Renovare energetică - Căminul pentru Persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați, str. Traian nr.203 Corp C6, cod C5-B2.1.a-221, conform contractului de finanțare nr. 134226/25.11.2022, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR). Apelul de proiect este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, runda 1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Contractul de finanțare nr. 138185 din 07.12.2022, pentru proiectul Renovarea energetică a imobilului din strada Nufărului, nr. 5A Cod proiect C5-B2.2.a-585, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul National de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr.254061 din 14.12.2022 pentru proiectul „Renovare integrată a blocului N6, str. Domnească nr.16, Centru, Asociația de Proprietari nr. 104”, C5-A1-27, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1, runda 1.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Contractul de finanțare nr. 7722 din 08.02.2023, pentru proiectul Renovare energetică a Școlii Gimnaziale „Dan Barbilian”, Cod proiect C5-B2.2.a-505, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, runda 2.

Comunicat de presă !!

Data:

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Contractul de finanțare nr. 135962 din 21.12.2022, pentru proiectul "Renovare energetică, blocul E5, str. Constructorilor nr. 25, Țiglina II, Asociația de Proprietari nr. 259", Cod proiect C5-A3.1-266, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, runda 1.

Comunicate de presa !!

Data:

  Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr. 7192/20.10.2021, pentru proiectul Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Gradiniţei cu Program Prelungit „Motanul Încălţat”, Cod SMIS 137350.
  Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice, Apel de proiecte cod POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Comunicat de presa !!

Data:

Primăria municipiului Galați este partener în cadrul proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană”, Cod SMIS 2014+ 143538/Cod proiect 1.1.146, pentru care Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Lider de proiect, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020, contractul de finanțare în data de 27 octombrie 2021.

Comunicat de presa !!

Data:

Primăria municipiului Galați este partener în cadrul proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”, Cod SMIS 2014+ 143537/Cod proiect 1.1.147, pentru care Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Lider de proiect, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020, contractul de finanțare în data de 04 august 2021.