În atenția asociațiilor de proprietari și a proprietarilor din cadrul condominiilor !!

Administrator

Având în vedere prevederile art. 47 (1) din Lg. 196/2018: "După constituirea asociației de proprietari va avea loc cel puțin o dată pe an, în primul trimestru, o întrunire a adunării generale a asociației de proprietari. Responsabilitatea cu privire la convocarea anuală a cel puțin unei adunări generale a asociației de proprietari aparține președintelui asociației de proprietari și membrilor comitetului executiv.”

Prin urmare, ÎNDRUMĂM ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI SĂ CONVOACE DE URGENȚĂ ADUNAREA GENERALĂ ÎN PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2023, PENTRU:

➢ ADOPTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL ÎN CURS;

➢ ALEGERI PENTRU FUNCȚIILE DE PREȘEDINTE, MEMBRI AI COMITETULUI EXECUTIV ȘI CENZOR/COMISIE DE CENZORI, ÎN SITUAȚIA ÎN CARE MANDATELE AU EXPIRAT;

➢ ADOPTAREA DE HOTĂRÂRI NECESARE BUNULUI MERS AL ASOCIAȚIEI.

Solicităm organelor de conducere ale asociaţiilor de proprietari, respectarea cadrului legal antemenţionat, în caz contrar vor fi aplicate sancțiuni conform prevederilor legale în vigoare.

De asemenea, vă informăm că ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ poate fi convocată de către președintele asociației de proprietari sau comitetul executiv sau de cel putin 20% din numărul proprietarilor membri ai asociației de proprietari.

Proprietarii, membri ai asociației de proprietari care sunt nemulțumiți de modul în care își desfășoară activitatea președintele și membrii comitetului executiv au dreptul să convoace adunarea generală pentru adoptarea măsurilor ce se impun.