În atenția asociațiilor de proprietari/locatari

Administrator

În vederea facilitării comunicării și pentru actualizarea bazei de date vă solicităm să ne comunicați:

  • datele de contact actualizate privind președintele, cenzorul și administratorul asociației;
  • programul asociației de proprietari;
  • adresa de email;
  • planificarea privind convocarea și organizarea adunării generale ordinare pentru anul 2024.

Totodată, vă reiterăm obligația de a transmite semestrial situația soldurilor elementelor de activ și pasiv.