În atenția comercianților de mărțișoare și flori !!

Administrator

 1. Perioada de desfăşurare a comerțului cu mărţişoare, felicitări, flori și aranjamente florale: 24.02.2023 – 10.03.2023.
   
 2. Zonele de comercializare tradiţionale sunt:

- Complexul “Potcoava de Aur”                                                20 locuri;

- Str. Brăilei, aferent Parc “Tiglina I”                                        70 locuri;

- Micro 19, str. Strungarilor, Aleea Comerțului                        30 locuri;

- Micro 18, str. Brăilei, zona bl. B4 - B1                                    20 locuri;

- Micro 40, aferent Complex Comercial                                      5 locuri;

- str. Siderurgiștilor, zona fostului magazin General                11 locuri;

- str. Siderurgiștilor, zona Oficiului Poștal                                  5 locuri.

 1. Amplasamentele, menționate la punctul 2 se atribuie în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare locație.
  • Se atribuie un singur loc din cele 7 zone pentru un agent economic în ordinea numărului de  înregistrare al cererii și a opțiunilor solicitate (prima opțiune)
  • Locurile rămase după repartizarea primei opțiuni, se atribuie respectând numărul de  înregistrare al cererii  (a doua opțiune).
  • Nu se pot elibera licențe în stațiile de autobuz sau cu 20m înainte/după stație, în dreptul trecerilor de pietoni, în zone aglomerate.
 2. Cererile, împreună cu documentația completă, se depun/transmit la Registratura Primăriei Municipiului Galați sau pe e-mail (sesizari@primariagalati.ro), începând cu data de 06.02.2023, până pe data de 10.02.2023, inclusiv (cererile transmise înafara perioadei nu se iau în considerare).
 3. Documentele necesare (în copie):
  • Certificat de înregistrare eliberat de O.R.C. (SC/PFA/II/IF) ;
  • Statutul /actul constitutiv al SC sau certificatul constatator pentru PFA/IF/II eliberat de O.R.C;
  • Certificat constatator pentru punctul de lucru conform Legii 359/2004 ;
  • Carte de identitate a reprezentantului legal al SC/PFA/II/IF;
  • Poza cu locaţia solicitată, dacă e cazul;
  • Certificat fiscal emis de Direcţia Impozite şi Taxe/ aviz de plată  din care să reiasă că agentul economic nu figurează cu creanţe bugetare de plată faţă de bugetul local la momentul solicitării.
 4. Licențele de ocupare a domeniului public se eliberează cu respectarea prevederilor Regulamentului privind condițiile de eliberare a licențelor de ocupare a domeniului public aprobat prin HCL nr. 728/19.12.2017 cu modificările și completările ulterioare și a prezentului referat.
 5. Taxa de utilizare temporară a domeniului public este de 3,36 lei /mp/zi, aprobată prin HCL nr. 223/28.04.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale și se achită începând cu data de 15.02.2023.
 6. In cazul nerespectării condițiilor impuse se va retrage licența de ocupare ocazională a domeniului public.