În atenția titularilor de contracte de închiriere pentru locuințele ANL

Administrator

  În vederea recalculării chiriilor aferente anului 2022 pentru locuințele A.N.L., în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1174/28.10.2021 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 aveți obligația ca, până la data de 31 ianuarie 2022, să prezentați documentele din care să reiasă VENITUL NET realizat în ultimele 12 luni, respectiv în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, pentru toți membrii familiei înscriși în contract: adeverințe (în original) cu venitul net eliberate de angajatori, declarații notariale din care să reiasă că nu s-au realizat venituri în acest interval de timp, după caz, inclusiv cupoane de alocații/adeverințe de la Agenția Județeană de Plăți cu veniturile pe utimele 12 luni pentru copiii minori, dovada pensiilor de întreținere (unde e cazul), cupoane de pensie/șomaj, ș.a..

  În caz contrar, se va proceda la aplicarea coeficientului de 1,00 - coeficient maxim aplicat în cazul unui venit pe membru de familie mai mare decat 100% salariul minim net pe economie.

  Documentele solicitate se depun la Registratura Generală a Primăriei municipiului Galați cu sediul în str. Domnească nr. 54 sau se trimit pe email la urmatoarea adresa: relatiipublice@primariagalati.ro.

  Plata chiriilor A.N.L. se poate efectua începând cu 15.02.2022.