Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Grădinița Alice -expertizare și proiectare - reparații învelitoare"