Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii de proiectare pentru obiectivul Modernizare linii tramvai si carosabil str. Siderurgistilor - str. 1 Decembrie 1918 - Studiu de solutie"