Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Achizitie lucrari privind reparatii curente la Str. Enachita Vacarescu"