Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii de asigurare - Răspundere Civila Auto"