Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Reparații Canalizare Imobil str. N. Bălcescu nr. 118, Galați"