Modificări legislative privind prelungirea autorizației de construire

Administrator

Primăria municipiului Galați informează că au apărut modificări la Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Astfel, potrivit Legii nr. 176 din 9 iunie 2022, în cazul în care lucrările de construcții nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorității emitente prelungirea valabilității autorizației cu cel puțin 45 de zile lucrătoare înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilității autorizației se acordă gratuit, o singură dată și pentru o perioadă nu mai mare de 24 de luni. (La 13.06.2022 Alineatul (7) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Articolul III din LEGEA nr. 176 din 9 iunie 2022, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iunie 2022).

În același timp, potrivit Legii nr. 176 din 9 iunie 2022, autorizațiile de construire deja prelungite, aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de același regim precum cel prevăzut la art. III, respectiv mai pot fi prelungite cu o perioada egală cu diferența până la 24 de luni. (Articolul IV din LEGEA nr. 176 din 9 iunie 2022, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iunie 2022).