Proiecte de Hotărâri

System Administrator

 1. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale începând cu anul 2022;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului  Galați pe  anul 2021 - trimestrul I;
 3. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului proprietatea publică a municipiului Galați, în suprafață de 11.608  mp, situat în Galați, Str. Drumul Viilor nr. 97;
 4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului proprietatea publică a municipiului Galați, în suprafață de 66.337 mp, situat în Galați, B-dul George Coșbuc nr. 259;
 5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului proprietatea publică a municipiului Galați, în suprafață de 1.661 mp, situat în Galați, Str. Drumul Viilor nr. 95;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări, a Profilului Consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Industrial Parc S.R.L.;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări, a Profilului Consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Transurb S.A.;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului consiliului de administrație și Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați, pentru anul 2021;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, pentru anul 2021;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galați, pentru anul 2021;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 39, Aleea George Bacovia nr. 2A;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 9, str. Traian, nr. 198;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 47, str. Locomobilei, nr. 18;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 45, str. Săliște, nr. 23;
 16. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii  Consiliului Local nr. 483/31.10.2019 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 29, Cartier Țiglina II;
 18. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat pe strada Nicolae Bălcescu – PT Albatros, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în folosință gratuită Societății Naționale de Cruce Roșie din România – filiala Galați;
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 197/15.04.2021 privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitare Școala Gimnazială nr. 5” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;
 20. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 449/02.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați
 21. Interpelări, intervenții, cereri;
 22. Diverse