Proiecte de Hotărâri

System Administrator

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Galați, convocată de îndată, în sistem on-line, joi 07.12.2023, ora 12:00

 

1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea generală a societăților la care Municipiului Galați are calitatea de asociat sau acționar, precum și a reprezentantului Municipiului Galați în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023;
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 80/24.02.2021 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 29” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;
 
3. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 527/17.12.2020 privind aprobarea realizării proiectului “Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 28 Galați” și asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului, cu modificările ulterioare;
 
4. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 413/15.09.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitare și eficientizare energetică clădiri str. Traian, nr. 254” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului, cu modificările ulterioare;
 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 172/24.04.2019 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
 
6. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 494/30.08.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina – Barboși”, cu modificările ulterioare;
 
7. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 82/24.02.2021 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale «Miron Costin»– corp C1 și C2, strada Alba Iulia nr. 1 Galați” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;
 
8. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 709/21.12.2021 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Corpului A - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan»” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
 
9. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 458/22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului „Centrul de recreere pentru persoane vârstnice - Tinerețe fără bătrânețe”  și a cheltuielilor necesare implementării proiectului, cu modificările ulterioare;
 
10. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 370/27.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 18” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului, cu modificările ulterioare;
 
11. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 209/28.05.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Construire Corp Nou Școala Gimnazială Dan Barbilian Galați” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului, cu modificările ulterioare;
 
12. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 390/28.08.2019 privind aprobarea realizării proiectului „Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie  «Buna Vestire»” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia, cu modificările ulterioare;
 
13. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 81/24.02.2021 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie «Buna Vestire»” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia, cu modificările ulterioare;
 
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 97/24.02.2021 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitare și eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit Codruța” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;
 
15. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 452/22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului „Anvelopare unități de învățământ – Liceul Tehnologic «Anghel Saligny» Galați” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului, cu modificările ulterioare;
 
16. Proiect de hotărâre pentru completarea  H.C.L. nr. 411 /28.08.2019 privind aprobarea realizării proiectului „Grădinița cu 8 săli de grupa nr. 40 cu program normal, Țiglina II din Municipiul Galați” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia, cu modificările ulterioare;
 
17. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 101/24.02.2021 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia, cu modificările ulterioare;
 
18. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 423/15.09.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 25 din Municipiul Galați” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului, cu modificările ulterioare;
 
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 147/29.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național «Alexandru Ioan Cuza»”, cu modificările ulterioare;
 
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 708/21.12.2021 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național «Alexandru Ioan Cuza»” și a cheltuielilor legate de proiect.