Proiecte de Hotărâri

System Administrator

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Galați,

joi, 23.03.2023, ora 14:00

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 46, Bazinul Nou nr. 20,  T213, P1009/2/2, lot 2/3;
2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor locuințe, proprietate a municipiului Galați, Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați;
3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unei locuințe, proprietate a municipiului Galați, Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții pentru Creșa „Prichindel” Galați;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1,  str. Arcașilor nr. 48G;
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 478 din 31.10.2019 privind stabilirea condițiilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure aflate în situație de necesitate sau alte situații deosebite, cu modificările ulterioare;
7. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Strada Dr. Aristide Serfioti” unui drum de acces proprietate privată în indiviziune;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei privind transportul public în Municipiul Galați pentru perioada 2021-2027;
9. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de servitute de trecere, asupra unui teren situat pe Calea Prutului nr. 64, proprietate privată a municipiului Galați;
10. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului, proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 119 mp, situat în Galați, Cartier Siderurgiștilor Vest, acces bloc SD9D, Lot 3;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 13, Str. Poșta Veche, nr. 134;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, Aleea Jderului, nr. 25;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, Str. Anul Revoluției 1848, Nr. 65;
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 73/23.02.2023 privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic Fani Tardini Galați, către Direcția Județeană pentru Cultură Galați;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului Național de Operă si Operetă “Nae Leonard” Galați, asigurat în anul 2022;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galați, asigurat în anul 2022;
17. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Uniunea Scriitorilor din România;
18. Proiect de hotărâre pentru acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați” domnului Nistor Adrian Mihail;
19. Proiect de hotărâre pentru acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați” doamnei Cătălina-Diana Popa;
20. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Luceafărul Galați;
21. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Academia de Baschet Phoenix Galați;
22. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Școala de Fotbal Oțelul Galați;
23. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Smart Galați;
24. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați;
25. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Universitatea Galați;
26. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv United Galați-Clubul Sportiv Unit Galați;
27. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Siderurgistul Galați;
28. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Universitatea Galați;
29. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Șah Club Galați;
30. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 337/24.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință aflate în municipiul Galați;
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 30, str. Brăilei nr. 161B;
32. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2023;
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Renovarea energetică a Grădiniței cu program prelungit Voinicelul;
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Renovarea energetică a Grădiniței cu program prelungit Licurici;
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Renovarea Energetică a Imobilului din str. Camil Ressu nr. 3A”;
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor  tehnico - economici pentru obiectivul „Renovarea Integrată-Consolidare Corp C2 Școala Gimnazială nr. 17, str. Costache Conachi nr. 2B”;
37. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Aleea Jderului nr. 36B;
38. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe strada Nicolae Caranfil nr. 3A;
39. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe strada Alexandru Moruzzi nr. 54-A;
40. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe strada Feroviarilor nr. 24D;
41. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe strada Tudor Vladimirescu nr. 352;
42. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe bulevardul Traian Vuia nr. 27-S6;
43. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe strada Cloșca nr. 1 S5;
44. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe strada Alexandru Davila nr. 3C;
45. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe strada Macului nr. 50, lot 1/2;
46. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 663 din 27.11.2017 privind  aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu“ Galați, cu modificările și completările ulterioare;
47. Interpelări, intervenții, cereri; 
48. Diverse