Proiecte de Hotărâri

System Administrator

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Galați, joi 23.11.2023, ora 14:00

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 7, str. Ștefan cel Mare, nr. 68;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1,  str. Traian, nr. 440C;

3. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei pentru emiterea adeverinței privind autodemolarea construcțiilor;

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 337/24.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 412/15.09.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și Eficientizarea Energetică Colegiu Național «Mihail Kogălniceanu» - Corp C1+C3” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare Parc Fotovoltaic MICRO 17 blocuri M01-M14”;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Amenajare Parc Fotovoltaic MICRO 17 blocuri M01-M14”;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 525/ 30.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare Parc Fotovoltaic Tirighina”;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Amenajare Parc Fotovoltaic Tirighina”;

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 392/28.08.2019 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea Colegiului Tehnic Traian Vuia - Corp Școală Galați” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 363/ 27.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 19, str. Drumul Viilor, nr. 105;

13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului situat în municipiul Galați, cartier Siderurgiștilor Vest, acces bloc 4G, lot 1;

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului acțiunilor socio-culturale, sportive și civice, pentru anul 2024;

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 210/28.05.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor: CL3 - str. Armata Poporului nr. 6, PR6 - Bd Dunărea nr. 86, C4 - str. Stadionului nr. 12 din municipiul Galați”, cu modificările ulterioare;

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 108/16.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Renovarea energetică – Reabilitare și modernizare sala de sport Liceul Tehnologic General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican”;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile de eliberare a licențelor de ocupare a domeniului public în Municipiul Galați;

18. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă Nae Leonard Galați, către Asociația Persoanelor cu Handicap Sporting Club Galați;

19. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Clubului Sportiv Municipal Galați, către Federația Română de Karate Tradițional;

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 513/28.09.2023 privind  aprobarea participării în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE) la implementarea proiectului „Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)" finanțat prin Instrumentul financiar ELENA (European Local ENergy Assistance - Asistență locală Europeană pentru Energie) – Programul Orizont 2020;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului analizei noului proiect de management al managerului Teatrului Dramatic Fani Tardini Galați și a modelului-cadru al contractului de management;

22. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați a unor imobile situate în municipiul Galați;

23. Proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri situate pe Str. Lunca Siretului;

24. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere aeriană și supraterană, în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică S.A., pe un teren proprietate publică a municipiului Galați;

25. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință în cote indivize a terenului aferent blocului OLT 2 din Str. Portului nr. 51, Cartier Port;

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

27. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul privat al Municipiului Galați;

28. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați;

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 390/28.08.2019 privind aprobarea realizării proiectului Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia, cu modificările ulterioare;

30. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

31. Interpelări, intervenții, cereri;

32. Diverse.