Proiecte de Hotărâri

System Administrator

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Galați,

miercuri, 17.08.2022, orele 13:00

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 322/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc CL3, Sc. 2, str. Armata Poporului nr. 6, aferent Asociației de proprietari nr. 188, Municipiul Galați”;
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 326/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR6, Sc.1, Bd. Dunărea nr. 86, aferent Asociației de proprietari nr. 570, Municipiul Galați”;
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare iluminat public strada Basarabiei -Tronson 1, Calea Prutului, strada Gării, strada Traian Vuia, strada Tecuci, strada Nicolae Bălcescu, strada Gheorghe Asachi, strada Gheorghe Doja, strada Nae Leonard, strada Milcov, strada Aurel Vlaicu, strada Ana Ipătescu, strada Ionel Fernic, bulevardul Dunărea, strada Saturn, strada Prundului, strada Alba Iulia, strada Grigore Ventura și strada Frunzei. Municipiul Galați”;
 
4. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 329/03.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Extinderea Sistemului Inteligent de Management al Traficului – includerea intersecțiilor aflate pe str. Traian (pe segmentul cuprins între str. Tecuci și str. Cetățianu Ioan) din municipiul Galați”;
 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 116/30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovarea energetică a imobilului din strada Brăilei, Nr. 165  (fost cinematograf „Țiglina”)” .