Anunț public !!

Administrator

Municipiul Galati, titular al proiectului "Extindere iluminat public in municipiul Galati, etapa II, zona Calea Smardan", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, fără evaluarea impactului  asupra  mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Extindere iluminat public in municipiul Galati, etapa II, zona Calea Smardan" propus a fi amplasat în municipiul Galați, strada Calea Smardan, nr. Tronson 1, Tronson 2, Tronson 3, Tronson 4, Tronson 5,  jud. Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează  pot fi  consultate  pe site-ul  APM  Galati  la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati  la secțiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galati, pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr.: 0236-471-009.