In atentia operatorilor de transport !!

Administrator

Având în vedere înmulțirea situațiilor de respingere de către Registrul Auto Român în procesul de emitere/vizare a certificatelor de agreare pentru autoturismele care sunt dotate cu geamuri cu transparență redusă, Primăria Galați a inițiat demersuri pentru clarificarea acestei situații.

Astfel, s-a înaintat către R.A.R. - sediul central adresa nr. 12353/22.01.2021 cu indicarea acestor probleme și solicitarea unei soluții legale, adresă la care s-a primit răspuns sub nr. 2452/11.02.2021.

Punctul de vedere al Registrului Auto Român este fără echivoc pentru respectarea gradului de transparență totală a geamurilor indiferent de tipul de vehicul așa cum este prevăzut în forma actuală a Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi.