Proiecte de Hotărâri

System Administrator

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Galați,

convocată marti, 20.02.2024, ora 12:00

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 466/28.07.2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 150.000.000,00 lei, pentru realizarea de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 390/07.07.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul «Modernizare și extindere Patinoar artificial, bulevardul George Coșbuc nr. 253,  Municipiul Galați, Județul Galați»;

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 67/08.02.2024 privind aprobarea preluării personalului medical de specialitate din cadrul Liceului Tehnologic "Simion Mehedinți" Galați, din cadrul Școlii Profesionale Speciale "Emil Gârleanu" Galați și din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale "Constantin Pufan" Galați, în structura de personal a Serviciului de Asistență Medicală al Municipiului Galați, precum și aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului de Asistență Medicală al Municipiului Galați;

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2024;

5. Interpelări, intervenții, cereri;

6. Diverse.