Alte taxe și impozite

System Administrator

 • Taxe reclame si publicitate
 • Taxe utilizare temporara a locurilor publice
 • Sanctiuni
 • Taxe speciale ( habitat, ecarisaj, statii fixe telefonie mobila, eliberare la urgenta a unor documente oficiale )
 • Taxa eliberare certificate, avize si autorizatii
  • Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediu urban
  • Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari
  • Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor
  • Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu
  • Taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului de catre primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliilor judetene
  • Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
  • Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice si viza anuala a acestora
  • Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare
  • Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale
  • Taxa pentru eliberarea certificatului de producator
 • Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasuarea unei activitati de alimentatie publica
 • Taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, de alte autoritati publice,precum si de institutii de stat, care, in exercitarea atribuitilor lor, sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alt taxa extrajudiciara de timbru mai mare
  • Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor in acestea, precum si pentru eliberarea permiselor de vanatoare si pescuit
  • Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de conducere
  • Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe
  • Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobndite in baza Legii Fondului Funciar nr.18/1991
  • Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si a municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare
 • Taxe pentru eliberare/viza acord Primar, conf. HCL 384/2003
 • Taxe pentru autorizarea executarii serviciului de transport in regim de taxi, in regim de inchiriere sau pentru serviciul de inchiriere autoturisme, conform HCL 193/2008
 • Taxe pentru eliberarea 'Permisului de libera trecere', conform HCL nr. 368/2009
 • Taxa de depozitare si compactare a deseurilor provenite din demolari si excavari,conform HCL nr.237/1999
 • Taxe oficiere casatorie, conform HCL nr.623/2003
 • Taxe pentru eliberarea unor copii dupa documentele existente in arhiva Consiliului Local Galati
 • Taxe pentru serviciile de copiere, multiplicare si securizare acte
 • Taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala
 • Taxe anuale pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator
 • Taxa de inregistrare si eliberare a certificatului de inregistrare a vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii
 • Taxa pentru servicii de asistenta si repreentare in vederea inregistrarii in registrul comertului si autorizarii functionarii persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si familiale
 • Taxa pentru eliberarea unor acorduri sau avize
 • Tarife pentru eliberarea documentelor de transport persoane marfa servicii, ambulanta, salubrizare si funerare

Taxele si impozitele afisata in aceasta sectiune sunt in conformitate cu prevederile HCL nr. 148/24.04.2019