Serviciul Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale Persoane Juridice

System Administrator

 Impozitele si taxele locale sunt reglementate prin:
  • Legea nr. 571/2003 - Titlul IX privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare (abrogata incepand cu 01.01.2016)
  • H.G. nr. 44/2004 - Titlul IX pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, (vor fi abrogate incepand cu 01.01.2016)
  • Hotarari ale Consiliului Local Galati
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, cu intrare in vigoare de la 01.01.2016
  • HCL nr. 294/19.04.2022   privind indexarea impozitelor si taxelor locale incepand cu anul 2023
  • HCL nr. 857/21.12.2022   privind: modificarea H.C.L. nr 223/28.04.2021 privind: indexarea impozitelor si taxelor locale incepand cu anul 2023