Anunțuri achiziții publice în derulare

System Administrator

Servicii poştale, de curierat şi de expediere pentru asigurarea expedierii corespondenţei Primăriei Municipiului Galaţi

Anunt achizitii publice - in derulare|→ Citește tot articolul

Achiziţie: Prestări servicii de realizare proiecte pilot pentru creșterea vizibilității produselor turistice în cadrul proiectului REDISCOVER - Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării (REDISCOVER – Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region) - cod DTP2-084-2.2

Anunt achizitii publice - in derulare|→ Citește tot articolul

Proiectare şi execuţie „Demolare parţială imobil str. Traian nr. 222”

Anunt achizitii publice - in derulare|→ Citește tot articolul

Servicii de întreţinere şi mentenanţă a sistemului de automatizare, incalzire, ventilare si iluminare la un nr. de 40 buc. toalete publice racordate la utilități în mun. Galați

Anunt achizitii publice - in derulare|→ Citește tot articolul

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru şase autovehicule, marca SOLARIS, în vederea înmatriculării, începând cu data de 05.04.2021 pentru o lună (30 zile)

Anunt achizitii publice - in derulare|→ Citește tot articolul

Servicii de realizare documentar video, servicii de înregistrare video, realizare materiale promoționale și asistență tehnică în cadrul proiectului BLUACT-BLUegrowth cities in ACTion, cod 3930

Anunt achizitii publice - in derulare|→ Citește tot articolul

Reparatii SC 37

Anunt achizitii publice - in derulare|→ Citește tot articolul

Proiectare şi execuţie «Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu Grădiniţa cu program prelungit „Prichindel” Galaţi» - Lucrări suplimentare

Anunt achizitii publice - in derulare|→ Citește tot articolul

Servicii de asistenţă tehnică de supervizare a lucrărilor de execuţie pentru obiectivul «Cresterea performantei energetice a blocurilor: CL3, Scara 1, str. Armata Poporului nr. 6 C4, str. Stadionului nr. 12 din Mun. Galati» cod SMIS 124431

Anunt achizitii publice - in derulare|→ Citește tot articolul

Reparaţii, igienizari si reparatii instalatii sanitare Liceul Tehnologic de Marina – Galati (Pentru scolile ce urmează a intra in reabilitare)

Anunt achizitii publice - in derulare|→ Citește tot articolul

Reparaţii instalatii electrice Liceul Tehnologic de Marina – Galati (Pentru scolile ce urmează a intra in reabilitare)

Anunt achizitii publice - in derulare|→ Citește tot articolul

ACHIZIŢIE DE LUCRĂRI: «Instalaţii de semnalizare, detectie, avertizare si stingere cu hidranti interiori Scoala Gimnaziala ”Constantin Gh. Marinescu” – lucrări suplimentare

Anunt achizitii publice - in derulare|→ Citește tot articolul

Servicii de expertiză contabilă/fiscală

Anunt achizitii publice - in derulare|→ Citește tot articolul

„Servicii de recrutare în vederea selecţiei unui număr de 5 membri în consiliul de administraţie al Societăţii TRANSURB S.A. Galaţi’

Anunt achizitii publice - in derulare|→ Citește tot articolul

Servicii de gestionare a tranzacţiilor financiare privind plata impozitelor, taxelor și altor venituri locale prin reţeaua self-service

Anunt achizitii publice - in derulare|→ Citește tot articolul