Anunțuri achiziții publice în derulare

System Administrator

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul ,,Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe S2 din municipiul Galați aferent Asociației de Proprietari nr. 395, Cod SMIS 137501 - proiectare și execuție”

Data:

Achiziția serviciilor de elaborare a auditului energetic și emiterea certificatului de performanță energetică la finalul lucrărilor pentru obiectivul de investiții ” Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe: CD1, CD2, CD3, CD4, aferente Asociației de Proprietari nr.113, din Municipiul Galați

Data:

Achizitie servicii de elaborare a rapoartelor de evaluare in vederea stabilirii valorii de piata pentru imobile proprietatea privata a municipiului Galati

Data:

Achiziție de lanterne profesionale cu becuri led și acumulator

Data:

Achiziția și montajul de aere condiționate pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Școala gimnazială Ștefan cel Mare” Galati, cod SMIS 122068

Data:

Achiziție : Servicii de organizare evenimente în vederea derulării cursurilor de formare profesională în cadrul proiectului „Eficiență și eficacitate în administrația publică locală prin integritate” cod SMIS 151809

Data:

Achizitia serviciilor de proiectare pentru “Punerea in siguranta zone afectate - Str Traian intre Str. Brailei si D-dul Marea Unire- faza DALI”

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului ,,Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe S2 din municipiul Galați aferent Asociației de Proprietari nr. 395” - Cod SMIS 137501

Data: