Anunțuri achiziții publice în derulare

System Administrator

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru vehicul, marca DACIA DOKKER începând cu data de 25.09.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Achiziția și montajul a 40 rame cu capac carosabile pentru căminele de canalizare din Cartierul Dimitrie Cantemir

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul: «Reabilitare și modernizare bl PEXCO Galați”, cod SMIS 134159

Data:

Achiziție : Lucrări de conservare pentru obiectivul „Poarta Han Sf. sec. XVIII - Înc. sec. XIX”

Data:

Achiziție : Lucrări de conservare pentru obiectivul „Cavoul Roman”

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului ” Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38-bl. B3,B4, Micro 39C-bl. G-A9, Micro 39A-bl.W2-W3 în Municipiul Galați”, cod SMIS 134158

Data:

Servicii asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuție pentru obiectivul ” Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38-bl. B3,B4, Micro 39C-bl. G-A9, Micro 39A-bl.W2-W3 în Municipiul Galați”, cod SMIS 134158

Data:

Servicii de evaluare a unui imobil- teren

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare bl PEXCO Galați”, cod SMIS 134159

Data:

Prestare servicii pentru obiectivul ”Amenajare gura de evacuare în râul Siret a apelor uzate din stația de epurare cartier Dimitrie Cantemir- documentație pentru permisul de subtraversare

Data:

Prestări servicii de cadastru şi topografie (documentație cadastrală de intabulare şi actualizare carte funciară) pentru un lot de 10 imobile (clădiri şi terenuri) proprietate privată, situate în coridorul de expropriere, aferente obiectivului: „Modernizare strada Traian între strada Brăilei şi Metro”

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare și modernizare bloc PEXCO Galați», cod SMIS 134159

Data:

Servicii de proiectare și execuție „Modernizare linii de tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918”-alimentare cu energie electrică stații de încărcare baterii mașini electrice - 5 bucăți și automat de dirijare circulație - 1 bucată” – PT, PAC

Data:

Servicii achiziție cu montaj: Centrală termică imobil strada Crizantemelor nr.6

Data:

Servicii de expertizare imobile din: str. Ariei nr.23, str. Basarabiei nr.66, str. Democrației nr.84, str. Labirint nr.1 și reexpertizare imobil din str. Basarabiei nr.64

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.18”, cod SMIS 134162

Data:

Achiziție : 100 litri de amestecuri bacteriene enzimatice pentru fose septice la toaletele publice în Municipiul Galați

Data:

Achiziție a 58 de drapele de diferite dimensiuni, pentru catarg exterior

Data:

Grădinița Alice -expertizare și proiectare - reparații învelitoare

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna”- faza DALI, PT, PAC»

Data:

Prestări servicii de asigurare CASCO – poliţe facultative CASCO pentru trei vehicule utilitare marca DACIA DUSTER începând cu data de 29.08.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare pentru ” Sistematizare teren Lunca Siretului, nr. 1K (Relocare Ecosal)”- actualizare SF

Data:

Achiziție prestări "Servicii de evaluare a bunurilor imobile/mobile proprietatea persoanelor fizice/juridice debitoare către bugetul local Galați, în vederea vânzării

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru obiectivul „Amenajare parc str. A. Saligny/str. Basarabiei” - actualizare DALI

Data:

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare imobil din str. Alexandru Ioan Cuza nr.24 în vederea înființării unei creșe», cod SMIS 134160

Data:

Achiziţia de produse: Mobilier urban (3 tipuri) ergonomic, din elemente de material plastic cu rezistenţă la UV şi intemperii, pentru domeniul public, de la unităţi protejate, autorizate în conformitate cu prevederile legii nr. 448/2006

Data: