Anunțuri achiziții publice în derulare

System Administrator

Achiziția și montajul a 10 aparate de fitness urban ( 6 tipuri) pentru domeniul public

Data:

Servicii de proiectare Consolidare Grădinița nr.26- faza DALI

Data:

Servicii de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuției a obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale nr.25”, cod SMIS 137370

Data:

Echipament de stocare

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr.25”, cod SMIS 137370

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr.25 din municipiul Galați», cod SMIS 137462”.

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr.9-Corp A+B», cod SMIS 137462”.

Data:

Servicii de proiectare pentru imobilele situate în Galați str. Dogăriei nr.109, str. Tecuci nr.39, str. Nămoloasa nr.10, str. Leului nr.1- faza DALI și ET

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit Nr.9 Corp A+B Galați”, cod SMIS 137462

Data:

Achiziție cu montaj grup electrogen în cadrul obiectivului ” Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare”

Data:

Demolări imobile (str. M.Eminescu nr.166, str. Labirint nr.2,) - proiectare și execuție

Data:

Servicii de organizare a evenimentului Zilele Municipiului Galaţi în perioada 06–12 iunie 2022

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul "Realizare utilitati si viabilizare teren cresa mare" elaborare DALI

Data:

Achiziția și montajul mobilierului la obiectivul Centrul medical de permanență Micro 20, Strada Furnaliștilor (SC 38)

Data:

Achiziția echipamentului IT la obiectivul Centrul medical de permanență Micro 20, Strada Furnaliștilor (SC 38)

Data:

Achiziția dotărilor medicale la obiectivul Centrul medical de permanență Micro 20, Strada Furnaliștilor (SC 38)

Data:

Servicii de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuției a obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit Nr.9 Corp A+B Galați”, cod SMIS 137462

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul - Alimentare cu energie electrică Lacul Vânători

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul « Creșterea eficienței energetice și reabilitare imobil strada Nucului, Nr. 6A ( fost SC 5) » - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul « Creșterea eficienței energetice și reabilitare imobil strada Nufărului, Nr. 5A ( fost SC 75) » - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul « Creșterea eficienței energetice și reabilitare imobil strada Oltului, Nr. 17A ( fost SC 25) » - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Achiziția de servicii pentru elaborarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal- Parc Fotovoltaic Tirighina

Data:

Achiziția de echipamente de stingere incendii pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Școala Ștefan cel Mare” Galati, cod SMIS 122068

Data: