Anunțuri achiziții publice în derulare

System Administrator

Încheiere de Polițe facultative C.A.S.C.O. pentru 3 vehicule utilitare marca Dacia Duster, pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitare imobil strada Alexandru Ioan Cuza nr. 24 în vederea înființării unei creșe”- alimentarea cu energie electrică a locului de consum

Data:

Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul „Furnizarea, operarea și mentenanța sistemelor de colectare automată de tarife, de informare a pasagerilor și de management al flotei către Municipiul Galați”- alimentarea cu energie electrică a locului de consum

Data:

Servicii de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuție a obiectivului: „Renovare energetică a Școlii Gimnaziale Dan Barbilian”

Data:

Achiziţie servicii de verificare tehnica pentru obiectivul "Renovarea integrata a Gradinitei cu Program Prelungit Elena Doamna" – PNRR/2022/C5-B1-224

Data:

Achiziția de echipamente IT pentru obiectivul „Construire corp nou Școala Gimnazială Dan Barbilian Galați- cod SMIS 122070 ”

Data:

Achiziția de echipamente de sport în cadrul proiectului „Construire corp nou Școala Gimnazială Dan Barbilian Galați- cod SMIS 122070 ”

Data:

Servicii pentru elaborarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ”Parcare supraterană strada Română”

Data:

Servicii de proiectare – actualizare DALI - pentru obiectivul ”Amenajare parc strada Anghel Saligny/strada Basarabiei”

Data:

Achiziția de echipamente PSI pentru obiectivul „Construire corp nou Școala Gimnazială Dan Barbilian Galați - cod SMIS 122070 ”

Data:

Servicii de proiectare – faza DALI – pentru obiectivul ,,Amenajare spațiu administrativ Strada Saturn nr. 44”

Data:

Furnizare și montare echipamente pentru proiectul ”Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II” SMIS 122478

Data:

Furnizare dotări – mobilier școlar pentru proiectul ”Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II” SMIS 122478

Data:

Servicii pentru verificarea tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului «Renovare energetică a Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați, corpul C20, str. Traian nr.290, imobil monument istoric, (cod GL-II-m-B-0372 LMI-2015)”- cod C5-B2.2.a-514

Data:

Servicii pentru verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivul «Renovare integrată a imobilului din str. Traian nr.254, corp C3 (Poliția Locală)”, cod C5-B1-221

Data:

Servicii de supervizare a lucrărilor de execuţie pentru obiectivul ,,Renovare energetică – Amenajare imobil Str. 1 Decembrie 1918 nr. 25”

Data:

Furnizare, instalare si montare echipamente IT pentru proiectul „Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr.24 în vederea înființării unei creșe”, Cod SMIS 134160

Data:

Furnizare, instalare și montare mobilier inox pentru proiectul „Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr.24 în vederea înființării unei creșe”, Cod SMIS 134160

Data:

Furnizare pubele pentru proiectul „Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr.24 în vederea înființării unei creșe”, Cod SMIS 134160

Data:

Furnizare dotări (dozator de apă) pentru proiectul „Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr.24 în vederea înființării unei creșe”, Cod SMIS 134160

Data:

Reabilitare colector canalizare Dn 600mm str. Argeșului – proiectare și execuție

Data:

Servicii pentru verificare a proiectului tehnic aferent obiectivul «Renovare energetică a imobilului din str. Maior Iancu Fotea nr.6, Galați”, cod C5-B2.1.a-1609.

Data:

Furnizare Set europubele colectare selectiva la obiectivul „Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina Barbosi”, Cod SMIS 119952

Data:

Furnizare si montare (conform mentiunilor din fisele tehnice) echipamente bucatarie pentru proiectul „Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr.24 în vederea înființării unei creșe”, Cod SMIS 134160

Data:

Furnizare aspirator pentru proiectul „Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr.24 în vederea înființării unei creșe”, Cod SMIS 134160

Data:

Furnizare mobilier medical pentru proiectul „Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr.24 în vederea înființării unei creșe”, Cod SMIS 134160

Data:

Furnizare 200 buc. bariere metalice mobile de protecție pentru delimitare evenimente socioculturale, religioase și sportive

Data:

Achiziție echipament IT – laptop și licență software în cadrul proiectului Citizen Centered Social Services – CITICESS (Servicii sociale pentru cetățeni) cod 01C0248

Data:

Servicii de proiectare – faza DALI - pentru obiectivul ”Reabilitare termică a imobilului din Str. 1 Decembrie 1918, nr.18, bl. F”

Data:

Furnizare stingătoare pentru proiectul „Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr.24 în vederea înființării unei creșe”, Cod SMIS 134160

Data:

Furnizare, instalare și montare Mobilier pentru proiectul „Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr.24 în vederea înființării unei creșe”, Cod SMIS 134160

Data:

Furnizare, instalare si montare echipamente spalatorie, uscatorie, calcatorie pentru proiectul „Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr.24 în vederea înființării unei creșe”, Cod SMIS 134160

Data:

Furnizare stingator incendiu la obiectivul „Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina Barbosi”, Cod SMIS 119952

Data:

”Lucrări de reparații și amenajare parcare str. Dogăriei c/c str. George Enescu – Municipiul Galați”

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul ”Renovarea integrată – Consolidare Grădinița cu program normal Ioan Nenițescu”, cod proiect C5-B1-144

Data:

Achizitie contract executie lucrari de reparatii si amenajare parcare Micro 17 Bl I6B – Municipiul Galati

Data: